Isnin, 14 Mei 2007

Syarah Hikam Ibn Atho'illah oleh Tok Pulau Manis
(Siri – 5)

Transliterasi Kitab Syarah Hikam Ibn Athoillah al-Sakandari oleh Shaikh Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Qahhar bin Syarif Muhammad al-Baghdadi @ Tok Pulau Manis

(Transliterasi dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi beserta dengan notakaki oleh: al-Haqir Abu Zahrah Abdullah Thahir al-Qedahi. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan dan dibetulkan. Pembetulan serta tunjuk ajar dari saudara-saudari sekalian sangat dialu-alukan. Dan sebagai peringatan: Bagi sesiapa yang membaca tulisan ini dinasihatkan supaya bertanya kepada tuanguru, ustaz atau mereka yang berkeahlian dalam mengajar kitab hikam, seandainya anda tidak memahaminya atau terkeliru. Janganlah diandaikan dengan kefahaman sendiri kerana ditakuti tiada muwafakat dengan maksud penulis kitab. Adapun syarah Tok Pulau Manis ini juga memerlukan penjelasan yang halus lagi untuk memahaminya. Sekian.)


اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما يطلب منك دليل على انطماس البصيرة منك


Artinya: Bersungguh-sungguh engkau pada barang [perkara] yang telah diakui [Allah] bagimu daripada rezeki dan taqsir [lalai, tidak ambil berat] engkau pada barang yang telah dituntut [Allah – yakni perkara yang ditakhlif oleh Allah keatas hambaNYA iaitu mengenalNya dan mengabdikan diri kepadaNya] daripadamu daripada ibadat menunjukkan atas ketiadaan yaqinmu dan hapus [nur] mata hatimu daripadamu.

Kerana bahawasanya mata hati itu [ialah] nur yang dipertaruhkan Allah Ta’ala akan dia dalam hatimu yang mengetahui dengan dia iradat Allah Ta’ala daripada hamba apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah dan telah dibersihkan daripada karatan aghyar [jamak/plural bagi perkataan ghair yakni bermaksud segala sesuatu selain dari Allah Ta’ala] dan kerana inilah isytighal pula yang lain daripada Allah Ta’ala dan meninggalkan daripada yang dikehendakinya itu memadamkan bagi cahaya hati dan membutakan matahati. Maka sayugianya atasmu melazimkan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah Ta’ala daripada anugerahnya.

(Dan) kata Sheikh Jamaluddin رضي الله عنه (Bermula) suatu yang diakui bagi hamba itu iaitu rezekinya yang hasil dengan dia mendirikan wujudnya dalam dunianya. Dan arti keadaannya diakui itu bahawasanya Allah سبحانه وتعالى mengakui pada demikian itu dan selesailah segala hamba itu daripadanya dan tiada dituntut daripada mereka itu bersungguh-sungguh dalamnya. (Dan) suatu yang dituntut daripada hamba itu ‘amalnya yang sampai dengan dia hamba kepada berbahagia akhirat dan erti keadaannya yang dituntut itu bahawasanya diwakilkan kepada iktisab [usaha] hamba bagi ‘amal itu dan bersungguh-sungguh dalamnya dan memeliharakan akan segala syaratnya dan segala sebabnya dan segala waktunya

(Dan kata) Sheikh Sahal bin Abdullah رضي الله عنه bermula bagi hamba atas Allah itu tiga perkara (iaitu) taklif mereka itu [dengan kewajipan agama] dan hal(1) mereka itu dan mendirikan pada pekerjaan mereka itu dan bagi Allah atas segala hamba tiga perkara (iaitu) tawakkal atasnya dan mengikut [ittaba’] Nabinya dan sabar atas demikan itu hingga mati.

(Dan) ma’ana demikan itu bahawasanya tiga yang dahulu itu(2) masuk hamba dalam sekalian pekerjaan [Allah] itu [adalah] keberatan [diluar kemampuan] kerana tiada tasawwur [tergambar pada fikiran] wujud sekalian itu dengan sebab iqam (إقام) [berdiri] daripadaNya. Dan [melaksanakan hak itu] tiada wajib atas Allah sesuatu [pun, hanya dengan kelimpahan karuniaNya jua] (Dan) yang tiga kemudian(3) itu tak dapat tiada daripada mendirikan hamba itu padanya kerana tak dapat tiada daripada [ada] sebab [perintah Allah di]dalamnya(4). (Dan) inilah sekalian jikalau ada yang diakui itu pada bukan keadaan yang tertentu (Maka adapun) jikalau ada yang diakui itu pada keadaan yang ditentu maka mengisyaratkan muallif dengan katanya:


______________________________

Notakaki:

(1) Dalam kitab yang kami gunakan untuk transliterasi ini dicetak sebagai ‘hal’ tetapi pengajian kami, ianya dibetulkan - dibaca dengan ajal. Berkemungkinan tersalah cetak. Wallahu ‘alam. Dan kami juga telah merujuk kepada syarah hikam oleh Sheikh Zarruq ketika mensyarahkan kalam sebelumnya iaitu,

فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك

Maka kami dapati matannya adalah seperti berikut :

وقال سهل بن عبدالله :
للعبد على الله ثلاثه أشياء : تكليفهم , وآجالهم , والقيام بأمرهم .
ولله على العبد ثلاثة أشياء: اتباع نبيه, والتوكل عليه, والصبر على ذلك إلى الموت. انتهى.

Artinya (lebih-kurang): Dan berkata Sahal bin Abdullah: Ketetapan Allah Ta’ala atas hambaNya 3 perkara: Iaitu taklif (iaitu menentukan hukum-hukumnya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambaNya); menentukan tentang ajal hamba-hambaNya dan menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hambaNya, didunia dan diakhirat. Manakala kewajipan hamba yang wajib ditunaikan untuk Allah Ta’ala itu ialah ittiba’ (mengikuti) NabiNya, tawakkal dan menyerah diri kepadaNya dan sabar diatas segala ketentuan-ketentuan Allah sehingga mati (meninggalkan dunia yang fana). Wallahu a’lam.

(2) Iaitu bagi segala hamba atas Allah itu tiga perkara iaitu: taklif, ajal dan mendirikan pada pekerjaan/urusan – adalah hak Allah untuk hambaNya dan tidak ada jalan bagi hamba masuk campur tangan dalam urusan yang ditentukan oleh Tuhannya

(3) Iaitu bagi Allah atas segala hamba tiga perkara (iaitu) tawakkal atasnya dan mengikut [ittaba’] Nabinya dan sabar atas demikan itu hingga mati. Yakni kewajipan hamba ittiba’, tawakkal dan sabar sepertimana yang disebut oleh Sahal bin Abdullah.

(4) Maka barangsiapa yang tidak mengikut NabiNya, dia melakukan bid’ah, dan siapa yang tidak tawakkal maka dia mudabbir (mentadbir tanpa bergantung dengan Allah) dan siapa yang tidak sabar maka dia seorang yang bantah qadha dan qadar yang ditentukan Allah – Syarah hikam Ibn Athoillah oleh Syaikh Zarruq.

0 komen:

Related Posts with Thumbnails