Ahad, 18 Disember 2011

Tawaran Istimewa


Tawaran istimewa untuk untuk penghuni lembah Klang.  

Majlis Ta’lim Rahmatan lil ‘Alamin yang dipimpin oleh al-Fadhil Ustaz Haji Azhar bin Hasyim menawarkan kepada mana-mana masjid atau surau yang ingin mengadakan Majlis Maulid/Pembacaan Maulid terutamanya di bulan Rabi’ al-Awwal al-Anwar, maka bolehlah menghubungi Tuan Haji Huzair bin Haji Ismail di talian +6012 311 0444.


Insyaallah, jemaah Majlis Ta’lim Rahmatan lil ‘Alamin akan hadir untuk membacakan kitab maulid adh-Dhiya al-Laami’ karya Guru Mulia al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz حفظه الله, berqashidah dan tausiyyah oleh al-Fadhil Ustaz Haji Azhar bin Hasyim dalam 20 minit. Insyaallah, semuanya adalah percuma.


Sehingga kini beberapa tarikh telahpun ditempah, antaranya 28 Januari 2012, 29 Januari 2012, 2 – 5 Februari 2012, 11 Februari 2012, 12 Februari 2012, 18 Februari 2012 dan 19 Februari 2012. Mohon para pembaca tolong sebarkan atau sampaikan tawaran ini kepada pengerusi atau ajk masjid/surau di kawasan kediaman tuan-tuan/puan-puan. Mudah-mudahan acara maulid akan terlaksana di kediaman tuan-tuan/puan-puan. Ketahuilah bahwasanya majlis maulid adalah diantara majlis yang penuh dengan keberkatan.al-Fadhil Ustaz Hj. Azhar Hasyim
Marilah kita meriahkan dan terangi kariah kita dengan majlis maulid. Hubungi segera untuk 'book' tarikh yang diinginkan.

Dibawah al-fagir bawakan sedikit petikan dari tulisan al-‘Alim al-‘Allamah al-Musnid al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani mengenai sambutan maulid.


Mengapa Kita Harus Merayakan (Menyambut) Keputeraan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم?

Banyak pendapat telah disuarakan dari segi hukum mengenai merayakan hari keputeraan junjungan kita Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Bagaimana pun tidaklah menjadi tujuan saya yang utama untuk membahaskan soal ini, kerana apa yang sering saya fikirkan dan difikirkan oleh para cendekiawan, adalah mengenai masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada perkara ini. Tetapi oleh kerana desakan para shahabat yang ingin mengetahui pendapat saya dalam hal ini dan kerana saya takut terdiri dalam golongan mereka yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka saya menuliskan risalah ini dengan harapan agar Allah Ta’ala mengarahkan kita semua ke jalan yang benar. آمين

Sebelum saya membentangkan dalil-dalil saya mengenai mengadakan sambutan Maulid Nabi صلى الله عليه وآله وسلم, saya suka menjelaskan di sini beberapa perkara:-

Pertama: Kami mengatakan harus merayakan hari keputeraan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم dan harus berkumpul untuk mendengar sirah Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم, berselawat kepadanya, mendengar qasidah-qasidah yang memuji Baginda صلى الله عليه وآله وسلم, mengadakan jamuan makan, yang mana semua ini akan menimbulkan kegembiraan dan ketenangan di hati sanubari kaum muslimin.

Kedua: Kami tidak mengatakan sunnah merayakan hari keputeraan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم, pada malam tertentu sahaja, malah siapa yang mengi’tiqadkan sedemikian, sebenarnya dia telah membuat satu bid’ah di dalam agama. Sebab mengingati dan menghayati sejarah Baginda صلى الله عليه وآله وسلم itu adalah wajib dilakukan pada setiap waktu dan masa dengan sepenuh jiwa.

Memang benar, merayakan hari keputeraan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم pada bulan keputeraannya merupakan seruan yang lebih kuat dalam mengumpulkan lebih ramai umat Islam untuk menghadiri majlis-majlis tersebut. Ini akan meninggikan lagi syiar Islam, menghubungkan kisah-kisah zaman dahulu dengan zaman kini, dan mendatangkan manfaat bagi mereka yang tidak hadir daripada mereka yang hadir.

Ketiga: Kumpulan-kumpulan seperti ini merupakan satu perantaraan dan peluang keemasan untuk berdakwah. Kesempatan ini harus tidak diabaikan, terutama sekali apabila menjadi satu kewajipan bagi para pendakwah dan para ulama untuk mengingatkan umat Islam tentang riwayat hidup Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم, mengenalkan mereka tentang akhlaq, pergaulan, ibadah baginda serta mengajak mereka kepada kebaikan, dan menjauhkan diri mereka daripada bencana, bid’ah dan fitnah.


Dalil-dalil Yang Mengharuskan Merayakan Hari Keputeraan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم

Dalil Pertama: Bahawa merayakan hari keputeraan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم, melambangkan satu kegembiraan dan kebahagiaan terhadap junjungan kita Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم. Malah orang yang tidak beriman (Abu Lahab) juga mendapat manfaat dengan kegembiraan ini.1

Telah disebutkan di dalam kitab al-Bukhari, bahawa Abu Lahab telah diringankan siksaannya pada tiap-tiap hari Isnin kerana ia telah membebaskan hambanya Tsuwaibah, apabila hambanya itu membawa khabar akan keputeraan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم.

Hal ini juga diterangkan dalam sebuah syair al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Nasiruddin ad-Dimasyqi:-
إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ * بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِيْ الجَحِيْمِ مُخَلَّدًا
أَتَى أَنَّهُ فِيْ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ دَائِمًا * يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالعَبْدِ الذِّيْ كَانَ عُمْرُهُ * بِأَحْمَدَ مَسْرُوْرًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
Ertinya:
Jikalau sikafir ini (Abu Lahab) yang telah datang cercaan Allah kepadanya (di dalam surah al-Masad) dan celakalah kedua tangannya didalam neraka selam-lamanya
Telah datang (khabar) sesungguhnya dia pada setiap Isnin sentiasa diringankan (azab siksa) darinya kerana kegembiraan dengan kelahiran Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم
Maka tidak syak lagi, bagi seorang hamba yang sepanjang hayatnya bergembira dengan Muhammad r dan mati dalam keadaan mengesakan Allah (sudah tentu mendapat kelebihan melebihi daripada apa yang dikurniakan kepada Abu Lahab)

Kisah ini diriwayatkan didalam Shahih al-Bukhari, bab nikah dan dinukilkan oleh Ibn Hajar رحمه الله di dalam kitabnya al-Fath. Juga diriwayatkan oleh Imam Abdurrazak as-San’ani رحمه الله didalam kitabnya al-Musannaf (jilid 7 mukasurat 478), al-Hafiz didalam kitabnya al-Dala’il, Ibn Katsir di dalam kitabnya, al-Bidayah bab as-Sirah an-Nabawiyyah (jilid 1 mukasurat 224). Ibn ad-Daiba asy-Syaibani رحمه الله didalam kitabnya Hada’iq al-Anwar (jilid 1, mukasurat 134), Imam Hafiz al-Baghawi رحمه الله didalam kitabnya Syarah Sunnah (jilid 9 mukasurat 76), Ibn Hisyam رحمه الله dan as-Suhaili didalam al-Raudh al-Unuf (jilid 5 mukasurat 192), al-Amiri رحمه الله didalam kitabnya Bahjatul Mahaafil (jilid 1 mukasurat 41).

Imam al-Baihaqi رحمه الله berkata, bahawa walaupun hadits ini hadits mursal, tetapi ia boleh diterima kerana telah dinaqalkan oleh Imam al-Bukhari رحمه الله hadits ini di dalam kitabnya. Para ulama yang telah disebutkan tadi, juga sependapat menerima hadits ini kerana perkara itu terdiri dari bab manaqib dan khosois (keistimewaan), fadhoil (kelebihan) dan bukannya perkara berkaitan hal hukum halal dan haram. Para penuntut ilmu agama tentu sekali tahu perbezaan istidlal (pengambilan dalil) dengan hadits pada bab manaqib atau ahkam.

Berkenaan dengan manfaat seorang kafir daripada amal perbuatannya sendiri, banyak ulama telah membahaskannya. Tetapi tidak dapat saya terangkan sepenuhnya disini. Asalnya adalah apa yang disebutkan di dalam kitab al-Bukhari berkenaan dengan Abu Thalib mendapat keringanan siksa disebabkan doa Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم.

Dalil Kedua:Nabi صلى الله عليه وآله وسلم sendiri memuliakan hari keputeraannya, dan bersyukur kepada Allah Ta’ala pada hari keputeraannya, diatas nikmat dan kelebihan yang besar yang telah diberikan Allah ke atas wujudnya di alam semesta ini, yang membawa kebahagiaan pula kepada segala yang maujud diatas mukabumi ini.
Baginda صلى الله عليه وآله وسلم memuliakan hari keputeraannya juga dengan berpuasa. Hal ini diterangkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Qatadah رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، فَقَالَ: فِيْهِ وُلِدْتُ، وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ
Ertinya: Nabi صلى الله عليه وآله وسلم pernah ditanya akan sebab baginda berpuasa pada hari Itsnin. Baginda menjawab: Pada hari itu aku diputerakan, dan pada hari itu juga wahyu turun kepadaku.” (Hadits riwayat Muslim; Bab Puasa)
Ini jelas menunjukkan bahawa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم pernah menyambut hari keputeraannya. Cuma bentuknya sahaja berlainan, namum haqiqatnya sama, iaitu samada disambut dengan berpuasa, atau mengadakan jamuan makan atau berkumpul untuk mengingati baginda atau berselawat ke atas Baginda صلى الله عليه وآله وسلم ataupun mendengar ajaran-ajaran, pesanan-pesanan dan petunjuk dari Baginda صلى الله عليه وآله وسلم.

Dalil Ketiga: Sesungguhnya bergembira dengan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم dituntut melalui perintah Al-Quran dari firman Allah Ta'ala (ertinya): “Katakan (wahai Muhammad), dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira …” (Surah Yunus:58)

Maka Allah Ta'ala lah yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat, dan Nabi صلى الله عليه وسلم sebesar-besar rahmat. Allah Ta'ala telah berfirman (ertinya): “Dan tidak Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk sekelian alam”. (al-Anbiya:107)

Dan dikuatkan lagi tafsiran ini, pakar dalam pentafsiran al-Quran, hibrul ummah wa turjumaanul Quran al-Imam Ibn Abbas رضي الله عنهما. Abu Syeikh رحمه الله meriwayatkan dari Ibn Abbas رضي الله عنهما pada membicarakan ayat di atas beliau telah berkata: فصل الله ialah ilmu, manakala ورحمته adalah Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم.

Allah telah berfirman (ertinya): “Dan tidaklah kami utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam.” (al-Anbiya:107)

Maka kegembiraan dengan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم adalah dituntut pada setiap waktu, pada setiap nikmat, dan pada setiap keutamaan, tetapi dikuatkan lagi tuntutan ini pada setiap hari isnin dan setiap kali bulan Rabi’ul Awwal. Ini adalah kerana kuatnya kesesuaiannya serta bertepatan dengan waktunya.
Dalil Keempat:Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وآله وسلم selalu mengambil kira ikatan masa, dengan peristiwa-peristiwa besar dalam agama yang telah berlalu sebelumnya. Apabila datangnya masa berlakunya peristiwa tersebut ia menjadi peluang bagi mengingatinya dan membesarkan hari tersebut kerana peristiwa tersebut.
Nabi صلى الله عليه وآله وسلم sendiri telah menetapkan kaedah ini seperti mana dijelaskan dalam hadits sahih bahawa ketika Baginda صلى الله عليه وآله وسلم berhijrah ke Madinah, Baginda صلى الله عليه وآله وسلم mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura'. Lalu Baginda صلى الله عليه وآله وسلم bertanya mereka. Mereka lalu menjawab: Itulah hari Fir'aun ditenggelamkan dan Musa عليه السلام diselamatkan. Maka kami berpuasa sebagai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi صلى الله عليه وآله وسلم bersabda: Kami lebih layak bagi Musa daripada kalian. Maka Baginda صلى الله عليه وآله وسلم pun berpuasa dan memerintahkan sahabat berpuasa.

Cukup sekadar ini. al-‘Alim al-‘Allamah al-Musnid al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani membawa 21 dalil dan banyak lagi pendapat-pendapat ulama. Nak tau lebih lanjut, maka silalah rujuk kitab berkenaan. 

sekian dari
al-fagir ilaLlah abu zahrah ‘abdullah thahir al-qadahi
taman seri gombak
22 muharram 1433/18 disember 2011


Selasa, 29 November 2011

Guru Mulia .....

"Adapun apabila seorang mukmin memandang seorang mukmin yang lebih istimewa, dari pada wali-wali Allah Ta’ala, maka ini adalah ramuan yang mujarab yang membuatnya dekat dengan Allah Ta’ala. Sehingga dikatakan para ulama: “Barang siapa tidak melihat wajah orang-orang yang beruntung bagaimana ia dapat menjadi orang yang untung. Dan barangsiapa menatap wajah orang beruntung dengan ikhlas kerana Allah Ta’ala bagaimana ia tidak untung? Pasti untung!”. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim: “Ini adalah kurnia yang engkau dapatkan apabila engkau melihat kepada para auliya. Adapun apabila wali tersebut yang melihat engkau, tidak dapat dibayangkan kurnia yang akan engkau dapatkan.”  - petikan  dari tausiyah Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ibn Syeikh Abu Bakar bin Salim semasa Haul Syeikh Abu Bakar bin Salim di Cidodol Kabayoran Lama pada 3 Januari 2010.

 

Ahad, 27 November 2011

Dauroh di Bogor, 6 - 10 Muharram 1433


InsyaAllah pada tanggal 6 Muharram 1433H/2 Disember 2011 sehingga 10 Muharram/6 Disember 2011 akan berlangung dauroh di Ma’ahad az-Zein al-Makki iaitu Pondok Pesantren yang diasaskan oleh al-Fadhil Tuan Guru Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki حفظه الله. Dauroh ini kebiasaannya dihadiri oleh murid-murid Syeikh Nuruddin dari Malaysia, Sumatera, Kalimantan, sekitar Jakarta dan lain-lain wilayah di Indonesia. Menurut kabar yang al-fagir terima, delegasi dari Malaysia yang akan turut serta mencecah 40 orang lebih peserta. Alhamdulillah al-Fadhil Ustaz Muhadir dan al-fagir juga akan turut serta. Di bawah al-fagir kongsikan foto pemandangan  Ma'had az-Zein. Suasana yang tenang dan nyaman sekali. Suasana yang sesuai untuk para santri menimba ilmu.

Rumah Syeikh Nuruddin.

Laluan dari rumah Syeikh Nuruddin ke dewan sholat

Rumah tetamu atas kolam. Nyaman dok di rumah tetamu ni ... yang paling al-fagir suka :)
Rumah di tetamu di atas kolam - dari sisi

Asrama santri lelaki
Pejabat

Dewan sholat

Dewan Tafaqquh

Antara kitab yang akan dibacakan pada dauroh kali ini adalah:

Fatawa al-Imam an-Nawawi, iaitu kumpulan fatwa (363 fatwa) yang dikumpul oleh murid Imam Nawawi iaitu al-Imam al-‘Allamah al-Haafidz al-Fagiih ‘Alauddin ‘Ali ibn Ibrahim ibn al-‘Atthar ad-Dimasygi رضي الله عنهما. (654 – 724H);

Al-Khairaat al-Hisaan fi Managib al-Imam al-Adzam Abi Hanifah an-Nu’man karya al-Imam al-Fagiih Syihabuddin Ahmad bin Muhammad ibn Hajar al-Haitami al-Makki. Sebuah kitab biografi Imam Abu Hanifahرضي الله عنه. Di dalam kitab ini ada tersebut kisah di mana imam panutan kita di dalam figih, Imam asy-Syafie رضي الله عنه berkata: Sesungguhnya aku bertabarruk dengan Abu Hanifah dan aku menziarahi kubur beliau setiap hari. Apabila aku mempunyai suatu hajat keperluan, aku bershalat dua rakaat, kemudian pergi ke kubur Abu Hanifah dan berdoa kepada Allah di sisinya, maka dalam masa yang singkat sahaja hajat tersebut ditunaikan.” Dan di dalam kitab tersebut juga menceritakan bahwa ketika Imam asy-Syafie رضي الله عنه menunaikan sholat shubuh di masjid yang terletak makam Imam Abu Hanifah رضي الله عنه, beliau meninggalkan qunut. Maka tatkala ditanyai mengapa, beliau menjawab, beradab dengan tuan kubur ini (yakni Imam Abu Hanifah رضي الله عنه). Adabnya seorang ulama terhadap seorang ulama walaupun ianya sudah wafat. InsyaAllah banyak lagi kisah yang akan disebut oleh Syeikh Nuruddin ketika membaca kitab ini. Antaranya yang pernah disebut oleh Syeikh Nuruddin satu riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak pernah melunjurkan kakinya kearah rumah gurunya, Imam Hammad, walaupun jarak antara rumahnya dengan rumah Imam Hammad agak jauh kerana beradab dengan guru. InsyaAllah, akan al-fagir kongsi mutiara-mutiara ilmu yang akan dihidangkan oleh Syeikh Nuruddin kepada kami nanti.
Iqaamatul Hujjah ‘ala anna al-Iktsaar fi at-Ta’abbud Laisa bi Bid’ah karya al-Imam Abi al-Hasanaat Muhammad ‘Abdul Hayy al-Lakhnawi al-Hind (1264 – 1304). Kitab ini membicarakan tentang memperbanyakkan ‘ibadah itu bukannlah daripada bid’ah (dholalah). Pengarang membawa banyak contoh ‘amalan para shahabat, tabi’in dan tabi’ at-Tabi’in رضي الله عنهم yang mana apa yang mereka lakukan itu lebih banyak daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم. Pada mugaddimahnya, beliau (pengarang kitab) menyebut: Ketika aku mendengar ada seseorang berkata: “Bermujahadah dalam beribadah, seperti menghidupkan malam dengan shalat, mengkhatamkan al-Quran dalam satu raka’at sholat, melakukan shalat seribu rakaat dan sebagainya dari para ulama terdahulu adalah bid’ah, dan setiap yang bid’ah itu sesat”. Maka aku pun menjadi kebingungan, aku katakan kepada mereka: “Apakah engkau berpendapat bahawa mujahadahnya (berlebihannya ibadah) para shahabat, tabi’in dan para muhaddits itu adalah bid’ah yang sesat?” Orang yang berkata tadi menjawab: “Bahawasanya larangan tersebut ada dalam kitab-kitab yang shahih” Aku katakan: ‘Ini adalah perkataan orang yang pandangannya dan pemikirannya tidak luas, sedikit pengamatannya terhadap lafaz-lafaz hadits, maka ia pun tidak menyukainya. Apakah engkau tidak memahami, bahawasanya bid’ah atau perkara baru itu adalah yang tidak ada di zaman atau pada abad yang ke tiga dan tidak didapati pula baginya dasar dari pada dasar-dasar yang empat (al-Quran, as-Sunnah, Ijma’ dan qiyas) sama sekali! Akan tetapi perkara seperti ini (memperbanyak amal ibadah) telah didapati pada zaman yang penuh dengan keberkahan (zaman Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم  dan para shahabat رضي الله عنهم), dan ada dalil syariat yang menunjukkan kebolehannya bahkan itu dianjurkan kepada orang yang mampu melaksanakannya”.

Maka si penanya itu kembali berkata: “Ulama`-ulama` sekarang telah mengatakan dengan keras (lantang) bahawa perkara itu adalah bid’ah dan ini diterima oleh ulama yang lainnya” Aku jawab: “Jika memang seperti keadaannya maka sungguh telah terjadi kesamaran dengan hadits-hadits yang melarangnya, sedangkan orang yang tidak memiliki pandangan atau pengamatan yang jauh serta luas terhadap perkara-perkara tersebut untuk menghubungkannya kesemua dasar-dasar syariat, itu dimaafkan sahaja, bahkan boleh diberi pahala atau ganjaran. Banyak sekali para ulama ahli hadits dan fiqih mengatakan itu boleh, maka bagaimana mungkin perkataan mereka yang melarangnya itu boleh diterima?” Si penanya itu berfikir ekstrim dan membiarkan dirinya berada dalam keadaan kebingungan ......

Pada hari penutup yang jatuh pada 10 Muharram, insyaAllah Syeikh Nuruddin akan bacakan Musalsal Asyuro. InsyaAllah, mudah-mudahan al-Fagir dapat kongsikannya bersama pengunjung al-fanshuri apa yang dipelajari. Mohon doakan al-fagir dan semua peserta dauroh agar siddiq di dalam niat dan semoga kami memdapar redhaNYA.

catatan,
al-fagir ilaLlah abu zahrah al-qadahi
‘ashar, ahad, 1 muharram 1433H/27 disember 2011

Sabtu, 26 November 2011

Ulang Tahun Ke 15 Darul MusthafaTanggal 29 Dhulhijjah 1417H adalah merupakan tarikh penubuhan Dar al-Musthafa. Ini bermakna pada 29 Dhulhijjah 1432H, Dar al-Mustafa sudah berusia 15 tahun. Dan tarikh ini juga adalah merupakan tarikh dimana ayahanda kepada Guru Mulia kita al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ibn Syeikh Abu Bakar bin Salim, ditangkap dan dibawa pergi oleh regim komunis dan tidak diketahui akan kesudahannya, dan dipercayai bahwa beliau syahid di bunuh oleh regim komunis. Kejadian ini berlaku pada tahun 1392H. Ketika itu Guru Mulia kita al-Habib Umar berusia baru 9 tahun (beliau lahir pada tahun 1383H).
Maka, disini al-fagir bawakan sedikit sejarah penubuhan Dar al-Musthafa sebagaimana yang pernah al-fagir tulis pada Catatan Perjalanan Ke Hadhramaut. Dar al-Musthafa walaupun baru berusia 15 tahun, namun ia telah menghasilkan produk yang berkualiti. Sebut saja al-Habib ‘Ali bin ‘Abu Bakar al-Hamid (Mudir Majlis Ta’lim Darul Murtadha), al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa (Pengasuh Majelis Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم), al-Habib Sholeh bin Muhammad al-Jufri, al-Habib Jindan bin Salim bin Jindan, al-Habib, al-Habib Hadi al-Aydrus dan lain-lain lagi. Selain itu kini Dar al-Musthafa sudah dinaikkan taraf ke Jami’ah (Universiti) Dar al-Musthafa. Dan kini, kita lihat lulusan tsanawiyyah Dar al-Musthafa kini pastinya beliau seorang yang hafaz 30 juzuk al-Qur’an dan juga keseluruhan hadits-hadits di dalam kitab Riyadhus Sholihin karya Imam an-Nawawi (lebihkurang 1936 hadits) dan juga matan-matan ilmu lain. Selain itu para lulusan Dar al-Musthafa tamat pengajian di sana dan kembali ketanahair bukan sahaja membawa ilmu yang diberkati, tetapi dengan membawa akhlaqnya al-Musthafa صلى الله عليه وآله وسلم. yang merupakan intipati kepada manhaj Ba’alawi.
Jom ikuti sedikit catatan tentang Dar al-Musthafa.

Pengenalan Ringkas Mengenai Sejarah Awal Dar al-Musthafa.
Dar al-Musthafa diasaskan oleh Habib Umar dan kekandanya Habib ‘Ali Masyhur, menerima pelajar sulungnya pada tahun 1994 (sewaktu itu belum di kenali Dar al-Musthafa secara rasmi). Angkatan pertama yang mula datang belajar di Dar al-Musthafa, Tarim adalah sekitar 30 orang pelajar. Kehadiran mereka adalah ekoran dari lawatan pertama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ke Indonesia pada tahun pada tahun 1993H atas perintah guru beliau iaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqqaf dan Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar,  dan juga pelawaan dari al-Habib Muhammad Anis bin ‘Alawi bin ‘Ali bin Muhammad bin Hussin al-Habsyi, Solo. Angkatan pelajar awal ini terdiri dari:- Habib Munzir Fuad al-Musawa (Jakarta), Habib Jindan bin Naufal bin Jindan (Jakarta), Habib Sholeh bin Muhammad al-Jufri (Solo) dan Habib ‘Ali Zainal ‘Abidin al-Hamid (Jember) – (nama-nama ni sudah tidak asing lagi di Malaysia, terutamanya Habib Ali Zainal Abidin al-Hamid. Beliau terkenal sebagai penterjemah apabila ada kunjungan para Habaib atau ulama yang melawat Malaysia. Dan beliau juga diamanahkan oleh Habib Umar untuk mengajar di Madrasah Nur yang diasaskan oleh Habib Umar di Malaysia dan beliau sendiri mempunyai majlis taklimnya sendiri bernama Majlis Taklim Darul Murtadha)

Angkatan pertama pelajar Dar al-Musthafa
Angkatan pertama pelajar Dar al-Musthafa
Antaranya lagi: Habib Muhammad Heikal Khaneman (Jakarta), Habib Mahdi al-Hiyed (Tegal), Habib Shadiq Hasan Baharun (Sumenep), Habib Quraisy BaHarun (Bangil), Habib Abdul Bari bin Smith (Menado), Habib Ja’far Baqir al-Attas (Jakarta), Habib Hasan al-Muhdhar (Samarinda), Habib Hasan bin Ismail al-Muhdhar (Purbalinggo), Habib Hadi al-Aydrus (Pasuruan), Habib Sholeh Abdullah al-Kaf (Brebes), Habib ‘Abdullah al-Haddad (Tegal), Habib Haidar al-Hinduan (Situbondo), Habib Anis bin Husin al-Attas (Pekalongan), Ustaz Muhamad al-Baidhi (Kediri), Ustaz Munthhohar Ridho (Pontianak), Ustaz Ahmad Idris (Palembang), Ustaz Hamzah (Bekasi), Ustaz Ridwan Amri (Puncak Bogor), Ustaz Nurhadi (Pasuruan), Ustaz Mufti (Pasuruan), Ustaz Azmi at-Tamimi (Pontianak), Ustaz UbaidiLlah (Jakarta), Ustaz Yahya Rosyad (Purwodadi), Ustaz Salim Nur (Malang), Ustaz Ibrahim at-Tamimi (Pontianak), Ustaz Junaidi (Pontianak).


Dikatakan ketika kehadiran pelajar pertama ini perang saudara yang tercetus di Yaman belum lagi reda. Walaupun Tarim tidak terlibat namun peperangan membuatkan penduduknya susah mendapatkan bahan asasi seperti beras, minyak dan lain-lain. Maka belajarlah mereka dengan penuh kesusahan. Ditambahkan lagi dengan cuaca di Tarim yang panas terik. Asrama mereka pada awalnya dirumah Habib Umar dan kemudian dipindahkan ke sebuah rumah yang disewa dibelakangnya rumah Habib Umar. Asrama yang berdindingkan tanah dan berlantaikan simen. Makanan mereka adalah roti keras kerana susah untuk mendapat beras. Tidaklah seselesa Dar al-Musthafa sekarang. Guru yang mengajar adalah Habib Umar sendiri dan juga kekanda beliau Habib ‘Ali Masyhur. Tetapi kemudiannya kemudahan demi kemudahan menyusul. Angkatan pertama ini tamat pengajian yang penuh dengan keberkatan pada tahun 1998. Dan para lulusan pertama inilah muncul sebagai guru-guru dan pendakwah yang disegani seperti al-Habib Munzir, al-Habib Jindan, al-Habib ‘Ali Zzainal ‘Abidin al-Hamid dan al-Habib Sholeh bin Muhammad al-Jufri.

Seterusnya, dengan usaha gigih Habib Umar, pembangunan Dar al-Musthafa dimulakan dan hasilnya adalah sepertimana Dar al-Musthafa yang tersergam indah sekarang yang letaknya lebih-kurang 2km dari pusat kota Tarim. Perasmian pertamanya adalah pada tarikh 29 Dzulhijjah 1417H iaitu bertepatan tarikh al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz (ayahanda Habib Umar) ditangkap dan dibawa pergi oleh regim komunis dan tidak diketahui akan kesudahannya

Dasar pendidikan di Dar al-Musthafa adalah

  • Ilmu – Penguasaan dalam ilmu-ilmu syariah dengan kaedah talaqqi daripada para masyayikh yang mempunyai sanad bersambung kepada imam-imam mazhab yang berakhir sanad mereka kepada sumber yang mulia Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم;
  • Suluk – Penyucian jiwa dan insaniah dari segala sifat terkeji dengan cara mujahatunnafs dan menghiasi jiwa dengan sifat terpuji, berakhlaq dengan akhlaq yang mulia serta beramal dengan azkar yang ma’thur dan sunnah Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.
  • Dakwah – Penyebaran dakwah ke jalan Allah Ta’ala dengan memperkenalkan Islam dan Sunnah Nabi صلى الله عليه وآله وسلم disamping menyatukan kaum muslimin, bersangka baik, dan sabar menghadapi kesusahan serta mempunyai pendirian yang kuat. Dan ianya adalah aplikasi dari ilmu dan suluk.

Maka dengan himpunan dari 3 perkara dari ilmu, suluk dan dakwah menjadikan para lulusan Dar al-Musthafa mantap di dalam keilmuan, berakhlaq dengan al-Musthafa صلى الله عليه وآله وسلم dan berdakwah ke jalan Allah Ta’ala dengan memperkenalkan Islam dan Sunnah Nabi صلى الله عليه وآله وسلم disamping menyatupadukan kaum muslimin seluruhnya.


Selain daripada mengadakan pengajian formal. Dar al-Musthafa juga mengadakan daurah musim panas pada setiap tahun. Pesertanya datang dari seluruh pelusuk dunia. Terkini, taraf pengajian di Dar al-Musthafa dinaikkan kepada taraf jami’ah (universiti) dan ianya kini dikenali dengan nama Jami’ah Dar al-Musthafa. Syarat kemasukkannya juga ketat iaitu paling kurang perlu menghafal 30 juzuk al-Quran dan keseluruhan kitab Riyadh al-Shalihin karangan Imam Nawawi.


Semoga Dar al-Musthafa terus berkembang dan melahirkan para ulama yang berwibawa sepertimana pengasasnya al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ibn Syeikh Abu Bakar bin Salim


Perarakan sempena sambutan ulangtahun ke 15 pembukana Dar al-Musthafa
Perarakan sempena sambutan ulangtahun ke 15 pembukana Dar al-Musthafa
Perarakan sempena sambutan ulangtahun ke 15 pembukana Dar al-Musthafa
Habib 'Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz sedang berucap sempena sambutan  ulangtahun ke 15 pembukaan Dar al-Musthafa. Sila kesini untuk mendengar ucapan para habaib di majlis tersebut.
Habib 'Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz sedang berucap sempena sambutan ulangtahun ke 15 pembuakan Dar al-Musthafa ke 15
 
Habib Salim bin 'Abdullah bin 'Umar asy-Syathiri sedang berucap di majlis yang sama
Sepertimana yang telah disebut pada awal tulisan ini, pada tarikh 29 Dhulhijjah juga adalah merupakan tarikh dimana ayahanda kepada Guru Mulia kita al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ibn Syeikh Abu Bakar bin Salim, ditangkap dan dibawa pergi oleh regim komunis dan tidak diketahui akan kesudahannya, dan dipercayai bahwa beliau syahid di bunuh oleh regim komunis. Maka untuk itu, al-fagir kongsikan bersama disini sedikit manaqib mengenai beliau.


Nasabnya: Beliau adalah al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin ‘Abdullah bin Abi Bakar bin Aydrus bin Umar bin Aydrus bin Umar bin Abi Bakar bin Aydrus bin al-Hussin ibn al-Syaikh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Abdurrahman al-Saqqaf bin Muhammad Maula al-Dawilah bin ‘Ali bin ‘Alawi bin al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Shahib al-Mirbath bin ‘Ali Khali’ Qasam bin ‘Alawi bin Muhammad bin ‘Alawi bin ‘Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir bin ‘Isa al-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin ‘Ali al-Uraidhi bin Ja’far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Hussin putera kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra’ binti Rasulullah r. Beliau dilahirkan di Misthoh, sebuah kampung kecil di pinggir kota Tarim pada tahun 1332H.

Pendidikan: Mendapat didikian awal dari ayahandanya Habib Salim bin Hafidz. Kesan pendidikan ayahnya, ketika usianya meningkat dewasa, peribadinya dihiasi dengan budipekerti yang mulia. Selain berguru dengan ayahandanya yang terkenal alim, beliau juga turut berguru dengan al-‘Allamah al-Habib 'Ali bin 'Abdur Rahman al-Masyhur, al-‘Allamah al-Habib 'Abdullah bin 'Umar asy-Syathiri, al-‘Allamah al-Habib 'Alawi bin ‘Abdullah bin ‘Aydrus BinSyihab, al-‘Allamah al-Habib al-Hasan bin Isma’il al-Hamid, al-‘Allamah al-Habib Musthafa bin Ahmad al-Mihdhor, al-‘Allamah al-Habib Muhammad bin Hadi al-Seggaf, al-‘Allamah al-Habib Ahmad bin ‘Umar asy-Syathiri, As-Sayyid Hamid al-Sirri, as-Sayyid ‘Ali bin Zein al-Hadi, al-Habib Abdullah bin ‘Aydrus, al-Habib Hasan bin Muhammad Balfaqih, al-Habib Muhammad bin Hasan ‘Aidid, al-‘Allamah al-Habib Ahmad bin ‘Abdurrahman as-Seggaf, asy-Syeikh Abu Bakar al-Khatib, Syaikh Muhammad bin ‘Iwadh BaFadhal, as-Sayyid ‘Alawi bin ‘Abbas al-Maliki, asy-Syeikh Muhammad al-‘Arabi at-Tabbani, as-Sayyid Muhammad Amin Kutbi, asy-Syeikh Hasan Masyath, dan ramai lagi ulama Hadhramaut, Haramain dan lain-lain. Beliau juga pernah mengambil ilmu dan mendapat ijazah dari para ulama dan muhaddits di India dan Pakistan. Beliau juga pernah mengembara ke Haramain, India, Pakistan dan lain-lain negara untuk berda’wah. Akhirnya beliau kembali ke Tarim dan mendirikan majlis-majlis pengajian di sana selain menjalankan usaha dakwah ke daerah-daerah di luar kota Tarim.


Murid-murid beliau, antaranya: al-Habib ‘Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, al-Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, al-Habib ‘Abdul Qadir bin ‘Abdurrahman al-Junaid, al-Habib Zein bin ‘Ibrahim bin Sumaith, al-Habib Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar asy-Syathiri dan lain-lain.


Disamping  mengajar, memberi fatwa dan berdakwah, beliau juga telah mengarang beberapa buah kitab antaranya ada yang telah dicetak dan sebahagiannya masih dalam bentuk manuskrip. Antara kitab karangan beliau: Takmilah Zubdatul Hadits fil Faraidh, al-Miftah li Babin Nikah, al-Tazkirah al-Hadhromiyah, al-Fawaid al-Tsaminah, Durus al-Tauhid, al-Wasilah lil Wiqawah, Qurratul ‘Ain li Jawabi As`ilati Waadi al-‘Ain, al-Nafhah al-Wardiyah, Nazam Maulid al-Haafidz ‘Imaad al-Diin ibn Katsir, Dalil al-Muslim, al-Fawaid al-Nahwiyyah li Qaari` al-Ajrumiyah dan Nafhul Thayyib al-‘Athari min Manaqib Syeikh al-Islam ‘Abdullah bin Umar asy-Syathiri, .Manakala yang masih dalam bentuk manuskrip, antaranya Majmu’ Kalam wa Mawa’idz  al-Habib ‘Alawi bin Abdullah bin Syihab (10 jilid), Rehlah al-Habib Musthafa al-Muhdhar, Diwan Syairnya dan Himpunan Fatwanya. Oleh kerana ketinggian ilmu dan akhlak serta kewarakannya, maka Habib Muhammad bin Salim dipilih menjadi Mufti Kota Tarim al-Ghanna. Habib Muhammad dikurniai 11 orang cahayamata, antaranya adalah al-‘Allamah al-Faqih al-Habib ‘Ali al-Masyhur, al-Habib Ahmad ‘Atthas, al-‘Allamah al-Murabbi al-Da’i ilallah al-Habib Umar, al-Habib Salim dan al-Habib ‘Abdullah.


Kitab Manaqib al-Habib' Abdullah bin 'Umar asy-Syathiri yang ditulis oleh al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz. Al-Habib 'Abdullah asy-Syathiri adalah merupakan guru kepada al-Habib Muhammad

Sekalipun dilantik menjadi Mufti, beliau tetap bersikap tawadhu dan amat menghormati para gurunya dan para ulama lainnya. Hari-harinya dihabisi dengan berbagai amal ibadah dan menyampaikan ilmu, sehingga pernah dalam satu hari beliau mengendali dan hadir 16 majlis ilmu. Diantara tradisi beliau adalah mengkhatam kitab Shahih al-Bukhari setiap tahun pada bulan Rajab. 
Dalam menyampaikan dakwah pula, al-Habib Muhammad terkenal lantang dalam menyeru umat kepada jalan Allah dan syariatNya. Suaranya dalam menyampaikan kebenaran tidak dapat dihalang sehingga dengan kepala diacukan pistol, beliau tetap menyatakan kebenaran tanpa takut dan gentar. Hal ini menggusar pemerintah komunis pada waktu itu, sehingga pada tanggal 29 Dhulhijjah 1392H tatkala beliau dan puteranya al-Habib Umar yang ketika itu baru berusia 9 tahun beri'tikaf dalam Masjid Jami` Tarim menunggu masuk waktu sholat Jumaat, Habib Muhammad telah dijemput oleh 2 orang polis dan dibawa ke balai yang berdekatan. Sebelum pergi beliau meninggalkan rida’nya (shal, selendang) ditempat duduknya. Sehingga selesai sholat Jumaat, al-Habib Muhammad tidak kembali lagi. Akhirnya pulanglah putera beliau, al-Habib Umar yang masih kecil itu sendirian dengan membawa shal milik ayahnya. Sejak saat itu tidak ada khabar berita mengenai beliau dan tidak diketahui samada beliau telah wafat atau masih hidup. Usia Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz ketika itu sekitar 60 tahun. 


Ramai yang percaya bahawa beliau telah dibunuh syahid oleh pemberontak komunis tersebut kerana khuatir akan pengaruh dan kelantangan beliau. Kini perjuangan dakwahnya diteruskan oleh murid-murid dan zuriat beliau, antaranya yang masyhur ialah al-Habib 'Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Seolah-olah, shal yang ditinggalkan menandakan bahwa bendera da’wah yang diwariskan kepada anaknya, al-Habib 'Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz untuk terus diperjuangkan. Dan kini al-Habib Umar meneruskan menyebaran ilmu dan dakwah ke seluruh pelusuk dunia. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keredhaanNya ke atas al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz dan memberikan kepada kita sekalian keberkatan dan manfaat ilmunya....al-Fatihah.


اَللَّهُمَّ انشُرْ نَفَحَاتِ الرِّضْوَانِ عَلَيْهِ وَأَمِدَّنَا بِالأَسْرَارِ الَّتِي أَوْدَعْتَهَا لَدَيْهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَدِّهِ النَّبِيِّ الأَمِينِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Ya Allah! Sebarkanlah hembusan keredhaanMu keatasnya dan limpahkanlah, ya Allah kepada kami segala rahsia yang Engkau simpan disisinya. Ya Allah kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan keatas datuknya, Nabi al-Amin, penghulu kami Sayyidina Muhammad dan keatas keluarga dan shahabat-shahabatnya sekalian. –


Sekian, tulisan terakhir untuk tahun 1432H dan insyaAllah bertemu lagi dengan tulisan seterusnya di tahun 1433H.

sekian dari,
al-fagir ilaLlah abu zahrah al-qadahi
hari sabtu, waktu dhuha, 30 dhulhijjah 1432H bersamaan 30 novemver 2011M

Related Posts with Thumbnails