Selasa, 10 November 2009

Pasai Apa Kita Tolak Fahaman Wahabi - 5

Antaranya lagi pasai apa kita tolak Wahhabi, depa juga mengHARAMkan bahkan menSYIRIKkan dan mengKAFIRkan orang yang berdu’a dengan menghadapkan mukanya ke Maqam Baginda صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Fagir sendiri pernah mengalami pengalaman ini pada tahun 2002 ketika berdu’a di Maqam Baginda صلى الله عليه وآله وسلم di Masjid Nabawi. Petugas yang menjaga maqam tersebut memutarkan badan al-Fagir dan mengatakan: Haram! Haram! Syirik! Alangkah kasarnya perlakuan dan buruknya adab mereka dihadapan Maqam Yang Mulia.Mari kita pakat perati tengok, apa kata ulama kita dalam masalah tersebut:

Satu ketika, Khalifah Abu Ja'far al-Manshur daripada Daulah Abbasiyyah menziarahi maqam Junjungan صلى الله عليه وآله وسلم di Kota Madinah al-Munawwarah. Khalifah tersebut telah mengajukan soalan kepada Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas رضي الله عنه, dengan katanya:- "Wahai Aba Abdillah, adakah menghadap qiblat aku berdoa atau menghadap Junjungan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم?" Imam Malik رضي الله عنه menjawab: "Kenapa engkau hendak memalingkan wajahmu daripada Baginda صلى الله عليه وآله وسلم, sedangkan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم adalah wasilahmu dan wasilah bapamu Nabi Adam عليه السلام kepada Allah. Bahkan hendaklah engkau hadapkan wajahmu kepada Baginda صلى الله عليه وآله وسلم dan mohonlah syafaat dengan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم, nescaya Allah akan menerima syafaat Baginda صلى الله عليه وآله وسلم " Kisah ini antara lain dinukil oleh al-Qadhi 'Iyyadh di dalam asy-Syifa` dan Imam Ibnu Hajar dalam al-Jawharul Munadhzdzam serta telah masyhur diketahui umum.

Imam an-Nawawi menganjurkan agar tatkala kita berziarah ke maqam Junjungan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم. dengan katanya:-

.... Kemudian hendaklah penziarah maqam Junjungan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم kembali ke tempat berhentinya yang pertama yang menghadap wajah Junjungan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم (yakni setelah dia bergerak kadar sehasta ke kanan untuk memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar رضي الله عنه dan sehasta lagi untuk salam kepada Sayyidina 'Umar رضي الله عنه, maka dia kembali ke tempat awalnya yang menghadap Junjungan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم). Dan si penziarah bertawassullah dengan Junjungan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم bagi hak dirinya dan dia memohon syafaat Baginda صلى الله عليه وآله وسلم kepada Tuhannya سبحانه وتعالى Dan daripada sebaik-baik ucapan yang (boleh) diucapkannya (tatkala itu) ialah apa yang telah diceritakan dan dipandang baik oleh para sahabat kami (yakni para ulama Syafi`iyyah) daripada al-'Utbi di mana dia berkata:- (sebagaimana kisah al-Utbi ……….) [Taufiiqul Baari li Taudhiih wa Takmiil Masaail al-Iidhaah lil Imam an-Nawawi fi al-Manaasik oleh Tuan Guru kami al-Fadhil Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki; Juz ke-2, halaman 174. Kitab al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah wa ‘alaihi al-Ifshooh ‘ala Masail al-Idhoh ‘ala Mazahabil Aimmatil Arba’ah oleh ‘Abdul Fattah Husin Rawa al-Makki, halaman 454 – 455. Juga disebut di dalam kitab al-Majmu’]

Al-Khafaji di dalam kitabnya Syarh asy-Syifa telah berkata: As-Subki berkata: Shahabat-shahabat kami telah menjelaskan bahwa adalah disunatkan bagi seseorang itu pergi ke kubur Nabi صلى الله عليه وآله وسلم, menghadapnya dan membelakangi qiblat. Kemudian memberi salam kepada Nabi صلى الله عليه وآله وسلم dan dua orang shahabat Baginda صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah itu, kembali ke tempatnya yang pertama, lalu berdiri dan berdu’a. [Mafahim Yajibu an-Tushahhah, cetakan Dairah al-Auqaaf wa asy-Syuuun al-Islamiyyah - Dubai, halaman 288]

0 komen:

Related Posts with Thumbnails