Selasa, 10 November 2009

Membendung Fahaman Yang Menyeleweng Dengan Membaca Ratib al-Haddad

Wahai saudara-saudaraku, mai kita pakat bendung penularan virus WAHHABI dengan melazimi membaca Ratib al-Haddad yang disusun oleh al-Habib Abdullah bin ‘Alwi bin Muhammad al-Haddad. Syaikh ‘Abdullah bin Ahmad BaSudan al-Kindi, menyebutkan di dalam kitab Dzakirah al-Ma’aad bi Syarh Ratib al-Quthub al-Haddad, terdapat riwayat bahwa Ratib al-Haddad disusun untuk membendung penularan fahaman Syi’ah. Kisahnya …., tokoh-tokoh di Hadramaut telah datang menemui al-Habib Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad dan meminta beliau untuk mencegah masuknya pengaruh Syiah Zaidiyyah ke wilayah Hadramaut. Oleh kerana itu al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alwi al-Haddad kemudian menyusun Ratib al-Haddad.

Maka, dengan mengambil pengajaran dari kisah diatas, eloklah kita pakat-pakat membaca Ratib al-Haddad secara perseorangan dan lebih moleknya secara beramai-ramai, moga-moga dengan berkat membaca Ratib ini dan juga dengan berkat penyusunnya, moga-moga Allah Ta’ala membendung penularan virus Wahhabi ke dalam pemikiran masyarakat kita dan Allah Ta'ala mengangkat fitnah ini dari kita.

0 komen:

Related Posts with Thumbnails