Jumaat, 13 Mac 2009

Kanz al-Minan ‘ala Hikam Abu Madyan - Siri 12

Transliterasi Kitab Syarah Hikam Abi Madyan oleh al-Arifbillah Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathoni yang diberi nama Kanzul Minan

(Transliterasi dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi beserta dengan notakaki oleh: al-Haqir Abu Zahrah Abdullah Thahir al-Qedahi. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan dan dibetulkan. Pembetulan serta tunjuk ajar daripada para asatizah dan juga dari sekelian pengunjung al-Fanshuri sangat dialu-alukan. Dan sebagai peringatan: Bagi sesiapa yang membaca tulisan ini dinasihatkan supaya bertanya kepada masyaikh tuanguru-tuanguru dan para asatizah yang berkeahlian dalam bidang ini, seandainya tidak memahami isi kandung kitab tasawuf ini. Janganlah diandaikan dengan pemahaman sendiri kerana ditakuti tiada muwafakat dengan apa yang dimaksudkan penulis kitab ataupun dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Ampun maaf diatas segala kelemahan. Al-Faqir hanya sekadar ingin berkongsi khazanah para ulama kita. Sekian.

(Seperti kata) Syaikh Ibn ‘Athoillah رضي الله عنه, tiap-tiap perkataan yang nyata, yakni tiap-tiap perkataan yang keluar daripada mulut orang yang berkata itu adalah di atas itu pakaian yang ada pada hatinya yang tempat keluar perkataan itu daripadanya[1]. Yakni, jika adalah perkataan yang keluar daripada hati orang yang mempunyai nur maka keluar perkataan terang bagi orang yang mendengar dan jika keluar dari hati dzulmaniyah kauniyah, maka keluar perkataan dzulmat pula, tiada dapat memberi bekas kepada hati, dan tiada terang hati. Di dengar dengan telinga tiada masuk kepada hati.

(Dan lagi) katanya, telah mendahului oleh anwar hukama akan perkataan mereka itu, maka sekira-kira sampailah anwarnya, sampailah ta’birnya [2]. Maka dimana hai saudaraku yang telah sampai kepadanya anwar orang yang ‘arif. Maka tiada terang dan dimana yang ditanam yang menumbuhkan dia perkataan orang yang Waashil, maka tiada berdaun. Maka lazimkan olehmu dengan mengikut akan perkataan mereka itu dan mengikut dengan perbuatan mereka itu dan qasadkan olehmu akan mereka itu pada tiap-tiap tempat dan rendahkan dirimu dan hinakan dia [dirimu] bagi tiap-tiap orang yang engkau sangka berkilat cahaya maqam ehsan. Maka bahwasanya segala (kaun) ini meramaikan dengan mereka itu dan tiada sunyi daripada mereka itu hingga hari qaimat. Dan kerana inilah dikatakan bahwasanya Allah Subhanahuwa Ta’ala menyembunyikan tiga (3) perkara di dalam tiga tempat [3]. Ditaruhkan redhaNya di dalam taatNya, maka jangan engkau hinakan taat dan ditaruhkan murkaNya di dalam ma’siat, maka jangan kamu mudahkan ma’siat dan ditaruhkan wilayah [kewalian] di dalam hati hambaNya, maka jangan kamu hina seorang, maka baik olehmu akan i’tiqad pada tiap-tiap seorang, nescaya engkau akan dapat pintu yang menyampaikan Tuhan yang Fard al-Ahad ash-Shamad, Allazi Lam Yalid wa Lam Yuulad, wa Lam Yakun Lahu Kufuan Ahad. Maka apabila engkau dapat dengan bendaharaan ini tercapailah engkau akan maqam ehsan dan hilanglah pada hati engkau daripada segala akwan seperti kata Syaikh رضي الله عنه …..…………..……. bersambung, insyaAllah.


[Transliterasi ini adalah berdasarkan kepada kitab Kanzul Minan ‘ala Hikam Abi Madyan; Terbitan Khazanah Fathaniyah, 1416H – 1996M. Untuk pengetahuan pengunjung al-Fanshuri, kitab ini diajar secara bulanan oleh Tuan Guru Haji Abdul ‘Aziz al-Fathani di Dewan Syaikh Daud bin ‘Abdullah al-Fathani, Taman Melewar, Gombak. Jadual pengajian akan di’update’kan. InsyaAllah]والله تعالى أعلى و أعلم

Notakaki:

[1] كل كلام يبرز عليه كسوة القلب الذي منه برز - Tiap-tiap kata yang keluar itu pada hal adalah atasnya pakaian hati yang daripadanya keluar kata itu. (Maka) barang yang keluar daripada hati yang nisbah sampai kepada hati nescaya masuk ia kedalam hati dan barang yang tersimpan ia atas lidah jua nescaya tiada ia melalui [melampui – sekadar mendengar tetapi tidak sampai ke hati] telinga. (Bermula) lisan itu terjemah hati. Maka apabila ada hati itu suci daripada segala aghyar terbit dalamnya segala anwar, maka adalah ia menterjemahkan lisannya atas sekira-kira demikian itu, maka berkata ia dengan kata yang nurani yang masuk telinga segala yang mendengar [masuk ke telinga dan seterusnya ke hati] – Syarah Hikam Tok Pulau Manis.

[3] تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير – Di dahulu oleh anwar segala hukama itu akan segala kata mereka itu kerana bahwasanya mereka itu tiada berkata mereka itu melainkan dengan Allah dan bagi Allah. Maka sekira-kira jadilah menerang segala anwar itu daripada segala hati mereka itu, maka telah sampailah ‘ibarat segala kata mereka itu. (Bermula) segala hukama` itu iaitu, mereka itulah segala orang yang ‘arif pada Allah kerana Allah Ta’ala yang mu’amalah mereka itu dengan dia. Dan anwar yang dibangsakan kepada mereka itu, anwar ma’rifah mereka itu iaitu kuat yaqin mereka itu, maka bahwasanya sekelian pekerjaan itu, qudrat Allah Ta’ala yang tiada bersekutu bagiNya di dalamnya. (Dan) hanyasanya kami kata segala hukama itu iaitu segala orang yang ‘arif pada Allah Ta’ala yang mu’amalah mereka itu dengan dia kerana bahwasanya mereka itu takut akan Allah. (Dan) tersebut dalam khabar bahwasanya kepada hikmah itu, iaitu takut akan Allah Ta’ala dan takut itu daripada segala buah ‘amal pada Allah, seperti firmannya (انما يخشى الله من عباده العلماء) Hanyasanya yang takut akan Allah daripada segala hambaNya itu ulama….. – Syarah Hikam Tok Pulau Manis.[3] Di dalam kitab Irsyadul ‘Ibad yang diterjemahkan oleh al-‘Allamah Syaikh Utsman bin Syihabuddin al-Funtiani (Pontianak, Kalimantan Barat) pada halaman 37: “Daripada Sayyidina Umar رضي الله عنه katanya: Bahwasanya Allah Ta’ala menyembunyi enam (6) perkara di dalam enam. Pertamanya, menyembunyikan ma’siat Ia akan redha di dalam taat daripada beberapa taat supaya bersungguh manusia pada berbuat sekelian taat, mengharap-harap mendapat redha di dalam taat itu. Maka tiada harus bagi kita bahwa menghina taat dan jikalau kecil sekalipun, kerana barangkali ada redha Tuhan di dalamnya. Sungguhnya redha Tuhan kepada manusia sebenarnya kebajikan. Dan keduanya menyembunyi Allah Ta’ala akan murkaNya di dalam ma’siat daripada beberapa ma’siat, supaya menjauhkan manusia berbuat ma’siat, kerana takut murka Tuhan padanya. Maka tiada harus bagi seorang bahwa menghina dan memudah [pandang remeh] ma’siat dan jikalau kecil sekalipun. Kerana bahwasanya tiada mengetahui ia bahwasanya terkadang murka Tuhan padanya. Maka seorang di murka[i] Tuhan sebenarnya rugi. Dan ketiga menyembunyikan Tuhan, malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan daripada beberapa malam itu supaya bersungguh manusia pada menghidupkan berbuat ‘ibadat pada sekelian malam bulan Ramadhan mengharap-harap mendapat ia akan dia kerana pahala sunat padanya seperti pahala fardhu pada [bulan] yang lainnya. Maka malam lailatul qadar itu terlebih pahalanya daripada malam yang lain seribu bulan dan iaiatu delapan puluh tiga tahun dan empat bulan. Dan kempatnya menyembunyi Tuhan akan sekelian auliyaNya pada suatu yang antara manusia supaya tiada menghina-hina [se]seorang daripada mereka itu dan supaya meminta mereka itu doa daripada mereka itu, mengharap-harap mendapat berjumpa mereka itu wali Allah, maka tiada harus bagi seorang menghina-hina ia akan manusia kerana bhawasanya tiada mengetahui seorang itu wali daripada wali Allah Ta’ala. Dan kelimanya menyembunyi ia akan mati di dalam umarnya. Maka apabila adalah perkara mati itu tersembunyi di dalam umur, maka hendak bersungguh-sungguh bagi tiap-tiap seorang berbuat taat dan amal yang sholeh bekal mati pada tiap-tiap waktu kerana bahwasanya [kematian itu] datang mengejut. Dan keenam, menyembunyi akan sembahyang wustho bersangat besar pahalanya di dalam sembahyang lima waktu, supaya memelihara akan manusia sembahyang lima waktu semuanya.

Berkata ulama: Menyembunyi Tuhan akan ismul ‘adhzam di dalam sekelian namaNya supaya bersungguh manusia membaca doa pada sekelian namanya, mengharap daripada membetuli ia akan dia dan menyembunyi Ia saat yang diterima di dalam hari Jum’at supaya bersungguh-sungguh manusia membaca doa di dalam hari Jum’at itu dan menyembunyi Ia [akan] Sab’ul Matsaani di dalam surah al-Quran supaya bersungguh-sungguh manusia pada membaca sekelian al-Quran dan penjaga [menjaga] daripadanya.


0 komen:

Related Posts with Thumbnails