Selasa, 31 Julai 2007

Syarah Hikam Ibn Atho'illah oleh Tok Pulau Manis - Siri 7Syarah Hikam Ibn Atho'illah oleh Tok Pulau Manis

(Siri – 7)

Transliterasi Kitab Syarah Hikam Ibn Athoillah al-Sakandari oleh Shaikh Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Qahhar bin Syarif Muhammad al-Baghdadi @ Tok Pulau Manis
(Transliterasi dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi beserta dengan notakaki oleh: al-Haqir Abu Zahrah Abdullah Thahir al-Qedahi. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan dan dibetulkan. Pembetulan serta tunjuk ajar dari saudara-saudari sekalian sangat dialu-alukan. Dan sebagai peringatan: Bagi sesiapa yang membaca tulisan ini dinasihatkan supaya bertanya kepada tuanguru, ustaz atau mereka yang berkeahlian dalam mengajar kitab hikam, seandainya anda tidak memahaminya atau terkeliru. Janganlah diandaikan dengan kefahaman sendiri kerana ditakuti tiada muwafakat dengan maksud penulis kitab. Adapun syarah Tok Pulau Manis ini juga memerlukan penjelasan yang halus lagi untuk memahaminya. Sekian. Wallahu a'lam)

فلايشككنك في الوعدعدم وقوع الموعودوان تعين زمنه

Maka jangan kiranya memberi syak [keraguan] akan dikau pada janji itu ketiadaan jatuh [jadi atau berlaku] yang dijanjikan dan jikalau tertentu masa masanya sekalipun yakni barangsiapa dijanjikan Tuhannya akan dia suatu dan jikalau ada dita’yinkan [ditentukan] masanya sekalipun kemudian maka tiada jatuh demikian yang dijanjikan itu, maka janganlah memberi syak akan dia yang demikian itu didalam mentasdiqkan [membenarkan dihati] janji Tuhannya.


(Maka sayugianya) atas hamba itu bahawa mengenal ia akan qadarnya (dan) beradab ia serta Tuhannya (dan) sukun(1) ia kepadaNya pada barang yang dijanjikan padanya (dan) tetap ia kepadaNya dan tiada syak ia pada yang demikian itu (dan) tiada berubah iktiqadnya dalamnya, maka barangsiapa ada atasnya bersifat ini maka iaitu ‘arif pada Allah Ta’ala(2). (Maka) jadikan olehmu menyerahkan bagi Tuhanmu pada halnya syukur bagiNya pada yang diperintahkannya bagimu daripada kurnia dan tegah kerana bahawasanya tiada ada syak itu melainkan bagi yang mati hati dan buta mata hati dan kerana inilah kata muallif:

لئلايكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادالنورسر يرتك

Supaya tiada ada demikian syak itu mengurangkan [ketajaman pandangan] pada matahatimu dan memadamkan bagi cahaya rahsiamu dan sungguhnya telah terdahulu sebutnya(3) bahawasanya mata hati itu iaitu nur yang ditaruhkan Allah dalam hati dengan wasithah [perantaraan] kuat iman.

(Bermula) nur ini beroleh pertunjuk aqal dengan dia kepada jalan haq.
Dan apabila menghendaki Allah akan mengurniai seorang hamba daripada segala hambanya akan suatu daripada asrar rububiyyah(4) maka dilimpahkan atasnya daripada rahmaniyyah(5) maka sucilah hatinya daripada syirik yang khofi(6) dan terbukalah matahatinya dengan nur al-hidayah dan beroleh petunjuk demikan hamba itu kepada jalan muhabbah dan tidaklah berkehendak kepada ‘amal dan sebab kerana bahawa sanya:

إذافتح لك وجهة من التعرف فلاتبال معهاوإن قل عملك

Apabila dibukakan bagimu matahatimu pada jalan mengenal pada segala asma’Nya dan shifatNya dan pada yang menegahkan kehendakmu dan dikenalkannya pada qudratNya dan qahharNya akan dikau maka, tiada mengapa sertanya itu dan jika sedikit ‘amal sekalipun kerana wujud ‘amal itu daripada tiada ikhtiar daripadamu dan tiada sebab dan hendaklah engkau syukur akan Dia atas dikurniakannya akan dikau kerana ma’rifatullah itu tiada kesudah-sudahan yang dituntut.


Maka apabila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbabnya maka dibukakan baginya jalan mengenal daripadanya dan dihadapkannya dengan sakinah [perasaan tenang dan tenteram] dan tetap dalamnya, maka yang demikian itu setengah daripada ni’mat yang amat besar atasnya, maka apabila engkau tilik dengan matahatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas wahdaniyyahNya(7) maka engkau peroleh tunjuk kepada Haq yang sebenar dan kayalah [yakni tidak berhajat] engkau daripada sebab dan ‘amal yang dengan dia iktisab [mendapat atau memperolehi] ma’rifah.


_____________________________________________________

Notakaki:

(1) Diam tanpa resah gelisah atau tenang tenteram yakni redho hatinya dengan segala ketentuan Allah padanya

(2) Menurut Syaikh Ibn Abbad, barangsiapa memiliki shifat seperti yang tersebut itu, maka dia adalah seorang ‘arifbillah, salilmul bashirah [sejahtera matahatinya] dan munawwarus sarirah [bercahaya sirnya]. Dan kalau ia tidak memiliki shifat sedemikian maka ianya adalah sebaliknya [yakni ia masih belum benar-benar mengenal Allah ….]

(3) Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kalam hikmah terdahulu (kalam hikmah ke-5)

(4) Rahsia-rahsia ketuhanan yang merupakan satu anugerah Allah Ta’ala kepada hambaNya. Yang mana rahsia-rahsia ini tiadalah boleh diperolehi dengan pembelajaran tetapi ianya boleh dicapai dengan mengamalkan ilmu dan dhikrullah dengan penuh keikhlasan. Sepotong hadits berbunyi:
مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَثَهُ الله عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
Maksudnya: Barangsiapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, nescaya Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia mengetahuinya

Didalam syarah hikam Abi Madyan, asy-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathoni ada menyentuh hal yang sedemikian. Sila rujuk disini.

(5) Kurniaan limpahan kemurahan Allah Ta’ala

(6) Syirik yang tersembunyi yang tiada dzohir, yang tersembunyi dalam hati. Sila rujuk dibawah kitab Jalaul Qulub (Siri 8)

(7) KeEsaanNya pada af’alNya, sifatNya dan dzatNya

0 komen:

Related Posts with Thumbnails