Rabu, 25 Julai 2007

Segala kebinasaan lidah – Siri ke 5

Segala kebinasaan lidah itu iaitu duapuluh (20) perkara [dipetik dari kitab Sairus Salikin; Shaikh Abdusshamad al-Falimbani; Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar’ie, Singapore 1372H – 1953M; juz 3, halaman 78]


Kebinasaan Kelima:

الآفة الخامسة الخصومة
Artinya: Bermula kebinasaan yang kelima itu, iaitu berkelahi dan berbantah-bantahan dan iaitu dicela oleh syara’ dan lagi haram.

Kata Imam al-Ghazali رحمه الله maksudnya:
Dan iaitu dicela pula oleh syara’ dan iaitu bahwa engkau berkelahi akan manusia kerana engkau tuntut daripadanya [supaya] menyempurnakan akan hakmu atau kerana engkau menuntut akan hartamu


(Kerana) sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم:
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصام
Artinya: Bermula [bahwasanya] yang terlebih benci seorang laki-laki itu kepada Allah Ta’ala itu, iaitu orang yang sangat kuat berkelahi (Menurut takhrij al-‘Iraqi, hadits ini riwayat al-Bukhari)


Dan (lagi) sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم:
من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
Artinya: Barangsiapa mujadalah didalam perkelahian dengan tiada ilmu nescaya sentiasa ia di dalam murka Allah Ta’ala hingga kembali ia daripada perkelahiannya kepada berdamai. (Menurut takhrij al-‘Iraqi, hadits ini Ibn Abi ad-Dunya dan al-Asbahani didalam at-Targhib wa at-Tarhib, Dhoif)Bersambung ke kebinasaan lidah yang keenam …

0 komen:

Related Posts with Thumbnails