Isnin, 22 Julai 2013

Pengajian Berkaitan Dengan Puasa Bersama Sayyid 'Alawi bin 'Abbas al-Maliki
Biografi ringkas Sayyid 'Alawi bin 'Abbas al-Maliki al-Hasani  رحمه الله تعالى Beliau adalah Sayyid ‘Alawi bin ‘Abbas bin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abbas bin Muhammad al-Maliki al-Idrisi al-Hasani. Beliau adalah keturunan Idris al-Azhar bin Idris al-Akbar bin ‘Abdullah al-Kamil bin Hasan al-Mutsanna bin Hasan, putera kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra’ binti Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم.

Dilahirkan di rumah al-Maliki berhampiran Bab as-Salam pada tahun 1328H. menghafal al-Quran ketika berusia 10 tahun dan menjadi imam sholat tarawikh di Masjidilharam. Belajar di Madrasah al-Falah dan tamat pada tahun 1346H. Kemudian menjadi tenaga pengajar di madrasah tersebut. Mengajar di halaqahnya di Masjidilharam berdekatan dengan Bab as-Salam selama 40 tahun. Juga dilantik menjadi jurunikah di Mekah. Beliau wafat pada tanggal 25 Shafar 1391H dipangkuan pelayan (khadam) beliau, iaitu Tuan Guru Haji Mas’ud Telok Intan.Antara masyaikh beliau – Ayahndanya sendiri Sayyid ‘Abbas bin ‘Abdul Aziz al-Maliki; al-Muhaddits al-Haramain Syaikh Umar Hamdan al-Mahrisi; Syaikh Habibullah asy-Syanqiti; Syaikh Muhammad ‘Ali bin Hussin al-Maliki; Syaikh Jamal al-Maliki; Syaikh al-Qurra’ Syaikh at-Tiji; Syaikh ‘Abdullah Hamaduh; Syaikh Hasaan as-Said as-Sanuri; Syaikh amin Suwid ad-Dimasyqi; Syaikh Mahmud al’Attor ad-Dimasyqi; Syaikh Isa Rawwas; Syaikh Salim Syafie; Syaikh Ahmad Nadhirin; Syaikh Muhammad al-‘Arabi at-Tabbani; Syaikh Yahya Aman; Syaikh Muhammad Khidir asy-Syanqiti; Syaikh Muhammad al-Mujtaba asy-Syanqiti; Syaikh Umar BaJunaid; Syaikh ‘Abdul Sattar ad-Dehlawi.


Selain itu beliau juga meriwayatkan ilmu, ijazah dan sanad daripada ulama keluarga Ba’Alawi (ahlul bait yang bernasabkan kepada ‘Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir bin Muhammad bin ‘Ali al-Uraidhi bin Ja’far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Hussin al-Sibth putera kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra’ binti Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم.), antaranya: al-Habib ‘Aydrus bin Salim al-Bar; al-Habib Abu Bakar al-Bar; al-Habib ‘Abdur Rahman bin Ubaidullah al-Seggaf @Saqqaf; al-Habib ‘Alwi bin Thohir al-Haddad; al-Habib Musthofa al-Mihdhor; al-Habib Muhammad bin Hadi al-Seggaf; al-Habib Umar bin Sumaith; al-Habib Salim bin Hafidz; al-Habib ‘Ali bin ‘Ali al-Habsyi; al-Habib ‘Alwi bin Muhammad al-Haddad; al-Habib ‘Ali bin ‘Abdur Rahman al-Habsyi dan al-Habib Abu Bakar al-Seggaf.


Beliau juga meriwayatkan ilmu, sanad dan ijazah daripada para ulama terkenal di zamannya, seperti: al-Imam al-Muhaddits Muhammad ‘Abdul Hayy al-Kattani; asy-Syarif ‘Abdul Hafiz al-Fasi; Syaikh Muhammad Zahid al-Kauthari; Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani; Syaikh Muhammad Bakhit al-Muti’i; Syaikh Salamah al-‘Azzami; asy-Syarif Ahmad bin Ma’mun al-Balghiti; Syaikh al-Muhaddits Muhammad Ilyas al-Kandahlawi; Syaikh al-Muarrikh al-Yamani Muhammad Zabarah, pengarang Nail al-Wator; al-Imam al-Muhaddits al-Musnid Muhammad ‘Abdul Baqi al-Ayyubi al-Madani; Syaikh Abu al-Khair al-Maidani ad-Dimasyqi; Syaikh al-Mursyid Muhammad Abu al-Nasr Khalaf al-Hims dan al-Imam al-Mursyid asy-Syarif Ahmad as-Sanusi al-Mujahid.Kitab karangan beliau: al-‘Iqd al-Munazzam fi Aqsam al-Wahyi al-Mu’azzam; al-Manhal al-Lathir fi ahkam al-Ahadits ad-Dhoif; al-Ibanah al-Ahkam al-Kahanah; Risalah fi Ibtol Nisbah al-Qaul bi Waihdah al-Wujud li ‘Aimmah at-Tasawwuf; Risalah fi al-Ilham; Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram; Risalah al-Ahkam at-Taswir; al-Mawaiz ad-Diniyyah [himpunan ceramah beliau diradoi Saudi pada setiap pagi Jum’at]; Nailul Maram Ta’liq ‘ala ‘Umdah al-Ahkam; Fath al-Qarib al-Mujib ‘ala Tahzib al-Targhrib wat Tarhib, Diwan Syairnya. Manakala ananda beliau Sayyid Muhmmad bin ‘Alawi telah mengumpulkan sanad-sanad beliau dalam kitab al-‘Uqud al-Lu’luiyyah bi Asanid al-‘Alawiyyah; dan fatwa-fatwa beliau di dalam kitab Majmu al-Fatawa wa al-Rasail.


Adapun murid beliau, tidak terhingga ramainya. Maka tak perlulah ambo tulis lagi dek kerana ramainya. Ramai di kalangan ulama Nusantara yang belajar kepada beliau di Mekah. Oleh kerana itulah nama beliau tidak asing lagi di Nusantara.


Pujian ulama kepadanya:Kata Imam al-Akbar Dr. ‘Abdul Halim Mahmud, Syaikhul al-Azhar: “…… Sesungguhnya Allah telah menyinari wajahnya di atas kesungguhannya yang kuat terhadap sunnah Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dalam memikul, memberi kefahaman, pengajaran, pentarbiyahan dan sebagainya jalan menuju Allah….”


Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz juga pernah memuji Sayyid ‘Alawi sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Ahmad al-Haribi (Pemantau Majlis Pengajian di Masjidil Haram): “…. Pada suatu hari Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz (mantan Mufti Saudi) berhenti di dalam majlis pengajian Sayyid ‘Alawi al-Maliki dan mendengar pengajaran Sayiid ‘alawi beberapa ketika. Apabila dia berpaling, Syaikh Ahmad al-Haribi bertanya pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Bin Baz tentang pengajaran Sayyid ‘Alawi al-Maliki dan dia berkata: MasyaAllah! MasyaAllah. (menunjukkan ta’jub terhadap ilmu Sayyid ‘Alawi dan pengi’tirafan keatas ketinggian ilmunya)


Syaikh Muhmmad Said al-Yamani pernah berkata kepada ayahnya Sayyid ‘Abbas al-Maliki: Sesungguhnya anakmu ‘Alawi akan menjadi perhiasan Masjidilharam.


Syaikh Umar Khayyath berkata: Ketika kami berada di dewan rumah Syaikh ‘Ali ibn Hussin al-Maliki di dalam satu majlis, Sayyid ‘Alawi datang, lalau Sayyid ‘Ali al-Maliki berkata: Sesungguhnya anaku ini, ‘Alawi, merupakan orang yang mendapat anugerah dan ilham, di dalam percakapannya penuh dengan keindahan dan keelokkan, dia juga merupakan orang yang dikasihi ramai, semua orang suka mendengar pengajarannyadan aku adalah orang yang pertama suka mendengar kalamnya.

Kisah kefaqihan beliau, boleh baca disini


Khadam kepada Sayyid 'Alawi,  al-Marhum Tuan Guru Hj. Mas'ud, Teluk Intan. Diatas riba beliau lah Sayyid 'Alawi menghembus nafasnya yang terakhir
Setelah kewafatan beliau pada malam Rabu 25 Shafar 1391, tempat beliau diganti oleh anaknya iaitu Sayyid Muhammad (wafat, Jumaat 15 Ramadhan 1425H/29 Oktober 2004M), yang kemudiannya muncul sebagai ulama Mekah yang harum namanya diseluruh pelusuk dunia.

0 komen:

Related Posts with Thumbnails