Rabu, 4 April 2007

Ghurur (Tertipu)


Imam Ghazali رحمه الله تعالى menyebutkan didalam ihya:


…dan di antara mereka (mutasawwif yang tertipu) adalah mereka yang mendakwa sudah dapat ilmu ma’rifah, dan musyahadah Tuhan dan telah melalui semua maqam dan ahwal dan telah wusul ke martabat kehampiran, sedangkan mereka tidak mengetahui perkara tersebut melainkan istilah sahaja.Engkau mungkin melihat salah seorang mereka mengulang-ulang istilah ini dan menyangka (mengulang-ulang istilah itu) ianya terlebih tinggi dari ilmu para awwalin dan akhirin (para salaf dan khalaf), dan mereka memandang remeh dan rendah kepada para fuqaha’ dan ahli-ahli hadits dan ulama’ pelbagai bidang lain apatah lagi orang awam.Kadang-kadang seorang awam bergaul dengan mereka beberapa lama dan meniru istilah-istilah tersebut dan mengulang-ulangnya seolah-olah ianya wahyu, dan dengan perasaan dan pandangan sinis terhadap ulama’ dan ahli ibadah lain seraya mengatakan bahawa mereka itu (para ulama’) terhijab dan menganggap dirinya sahaja telah sampai kepada Allah, menganggap dirinya orang hampir dengan Allah. Padahal yang sebenarnya di sisi Allah dia adalah seorang yang keji dan disisi ahli-ahli sufi sebenar dianya hanyalah seorang bodoh dungu yang tiada menghukum dengan ilmu dan tiada membaikkan akhlaqnya dan tiada mengawasi hatinya, bahkan dia hanyalah seorang yang mengikuti hawa nafsu dan menghafal istilah-istilah yang karut marut sahaja ....Ibn Arabi berkata: .... bila kita lihat seorang individu yang mendakwa mampu membawa manusia kepada Allah sedangakan ia lalai dalam hanya satu adab dari adab-adab syari’ah, walaupun ia menzahirkan keajaiban yang menggegarkan aqal dan mengatakan bahawa hukum itu terangkat baginya, maka bukanlah ia seorang Sheikh dan bukanlah ia orang yang benar, kerana tiada diamanahkan rahsia Allah Ta’ala itu kecuali atas mereka yang padanya adab-adab syariat itu terpelihara ....Syeikh Ali bin Utsman al-Hujwiri berkata dalam Kashful Mahjubnya: ...... al-mustaswif itu adalah orang yang berlagak atau bergaya, meniru atau menyerupai (akan tingkahlaku) orang sufi demi untuk mencapai impian tertentu, nama, pangkat, kemegahan serta habuan keduniaan. Walhal yang sebenarnya al-mustaswif itu tidak ada sangkut paut langsung dengan sufi dalam apa sudut sekalipun, sehinggakan di katakan bahawa di kalangan ahli tasawwuf mustaswif disisi sufiyyah itu seperti lalat dan disisi yang lain al-mustaswif itu adalah seperti serigala ...

0 komen:

Related Posts with Thumbnails