Isnin, 6 April 2009

Segala kebinasaan lidah – Siri ke 7

Segala kebinasaan lidah itu iaitu duapuluh (20) perkara [dipetik dari kitab Sairus Salikin; Shaikh Abdusshamad al-Falimbani; Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar’ie, Singapore 1372H – 1953M; juz 3, halaman 78-79]

Kebinasaan Ketujuh:

الآفة السابعة السب والفحش والبذاءة في الكلام، وهو مذموم

Artinya: Kebinasaan yang ketujuh itu iaitu memaki akan orang dan mengata akan manusia dengan perkataan yang keji-keji dan dengan perkataan yang jahat-jahat dan iaitu dicela oleh syara’.


Dan meriwayatkan oleh Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى akan hadits ini dengan katanya:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسب قتلى بدر من المشركين

Artinya: Menegahkan Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bahwa memaki akan orang yang mati di dalam perang Badar daripada orang yang musyrikin (hadits riwayat Ibn Abi Dunya - al-‘Iraqi)

Dan lagi sabda Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

إياكم والفحش، فإن الله لايحب الفحش

Artinya: Takuti olehmu akan perkataan yang keji itu, maka bahwasanya Allah Ta’ala tiada kasih akan orang yang berkata akan perkataan yang keji itu. (hadits an-Nasaie dan al-Hakim dan hadits ini shahih menurut al-Hakim – al-‘Iraqi)

Dan lagi sabda Nabi صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

البذاءة والبيان شعبتان من النفاق

Artinya: Bermula perkataan yang jahat dan orang yang menyatakan ‘aib manusia itu iaitu kedua-duanya cabang daripada munafiq. (hadits riwayat at-Tirmidhi (hasan) dan Al-Hakim (shahih) – al-‘Iraqi)

Dan kata Ibrahim bin Maisarah رحمه الله تعالى:

يقال يحشر الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب

Artinya: Dikatakan oleh setengah ulama bahwa dihimpunkan [dihalau] orang yang berkata-kata akan perkataan yang keji itu pada hari qiamat padahal ia datang di dalam rupa anjing atau di dalam perut anjing.

Dan kata Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى (maksudnya): Dan adapun had perkataan yang keji dan hakikatnya itu maka iaitu mengibaratkan daripada segala perkataan yang keji dan segala yang jahat dengan ibarat yang nyata. Dan berlaku kebanyakan lafaz keji itu di dalam beberapa lafaz wiqaa` yakni jimaa’ dan barang yang berkaitan dengan dia. Maka bahwasanya bagi orang yang ahlil fasad( orang yang jahat) itu beberapa ibarat yang shorih (nyata), yang keji yang isti’maalkan (digunakan) oleh mereka itu akan dia di dalam perkataan mereka itu. Bermula orang yang sholeh itu benci mereka itu mendatangkan akan tiap-tiap lafaz yang keji itu dengan menshorihkan (menyatakan) akan dia, tetapi adalah mereka itu mengatakan tiap-tiap lafaz yang keji itu dengan lafaz kinayah (secara sindiran) jua dan menunjukkan atasnya itu dengan lafaz al-rumuz yakni dengan lafaz isyarat jua bukan dengan lafaz shorih (nyata) dan menyebutkan akan dia dengan lafaz yang hampir dengan dia dan lafaz yang ta’luq dengan dia, seperti kata Sayyidina ‘Abdullah ibn ‘Abbas رضي الله عنهما:

إن الله حي كريم يعفوويكني، كني باللمس عن الجماع. فالمسيس واللمس واالدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليس بفاحشة

Artinya: Bahwasanya Allah Ta’ala itu hidup, yang Kariim (Mulia), menegah daripada perkataan yang keji dan perkataan yang jahat, akan menshorihkan akan dia (bahwa disebutkan dengan bahasa yang terang). Dan adalah mengibaratkan Ia akan dia dengan kinayah jua seperti dikinayahkan dengan lafaz ‘al-lamsu’ yakni menyentih itu daripada lafaz jimaa’ akan perempuan. Maka lafaz ‘masis’ dan ‘lamsu’ dan lafaz ‘ad-dukhuul’ dan lafaz sahaabah itu kinayah daripada lafaz jimaa’ dan lafaz wiqaa’, dan iaitu tiada keji.


Bersalahan jikalau dishorihkan dengan lafaz jimaa’ atau dengan lafaz wiqaa’ atau dengan wathi’, maka iaitu keji pada syara’. Dan kiaskan olehmu sekelian lafaz yang keji pada orang banyak itu, maka iaitu jangan engkau shorihkan. Dan bersalahan lafaz yang keji itu sebab bersalah-salahan bahasa dan bersalah-salahan negeri, maka kiaskan olehmu akan sekelian yang demikian itu.
Bersambung ke kebinasaan lidah yang kedelapan …

0 komen:

Related Posts with Thumbnails