Selasa, 21 April 2009

Musalsal Bi Awwaliyah (Musalsal dengan Permulaan)

Sebagai memenuhi permintaan Sidi al-Bahanji di shoutbox sana tuu, maka ambo paparkan disini hadits musalsal yang dibacakan oleh Fadhilatus Syaikh Dr ‘Ali Juma’ah, Mufti Mesir sewaktu menyampaikan ceramahnya di Masjid al-Falah.

Haditsnya berbunyi begini:

الرَّحِمُوْنَ يَرْحَمْهُمُ الرَّحْمنُ تَبَارَكَ وَتَعَلى، إِرْحَمُوْا مَنْ فِي الأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّماءِوفى رواية : يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّماء

Artinya: Mereka yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Yang Maha Pengasih. Kasihilah penduduk bumi, nescaya kalian akan dikasihi penduduk langit.


Ambo tambah sedikit catatan .....

[1] Berkata al-’Allamah al-Musnid Syaikh Yasin bin ’Isa al-Fadani رحمه الله تعالى:
Berkata asy-Syams Muhammad bin at-Thayyib al-Maghribi, kemudian al-Madani: Hadits ini sepertimana yang dikatakan oleh ramai imam-imam: Sanadnya Hasan dan ’Aali (tinggi). Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى mengeluarkan hadits ini didalam karangannya berjudul al-Kuna dan al-Adab al-Mufrad; Imam Ahmad رحمه الله تعالى dan al-Humaidi رحمه الله تعالى mengeluarkan didalam kitabm Musnad mereka; Imam al-Baihaqi رحمه الله تعالى di dalam kitab asy-Syu’ab; Imam Abu Daud رحمه الله تعالى dan Imam at-Tirmidhi رحمه الله تعالى didalam Sunan mereka dan Abu ’Ali az-Za’faraani di dalam karangan yang dibukukan daripada haditsnya sebagaimana dinukilkan daripadanya oleh Ibnul Abbar dan lain-lain.

Imam at-Tirmidhi رحمه الله تعالى berkata: Ia merupakan hadits hasan shahih. Al-Hakim telah meletakkannya di dalam kitab al-Mustadrak dan beliau menshahihkannya. Hadits ini shahih mengikut tatabu’ dan syawahid dan ia tidak samar lagi kepada sesiapa yang mendalami ilmu-ilmu hadits. Demikian juga, telah memastikan az-Zain al-’Iraqi dan selainnya telah memastikan keshahihannya tanpa ragu-ragu. Wallahu a’lam.

Sementara itu al-’Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Ja’far al-Kattani telah menyatakan bahwa ianya ialah hadits mutawattir di dalam kitab Nadzmul Mutanatsir. [petikan dari buku Hadits Musalsal oleh Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari yang diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Aidil Azwal Zainuddin dan rakan-rakannya]

0 komen:

Related Posts with Thumbnails