Selasa, 29 November 2011

Guru Mulia .....

"Adapun apabila seorang mukmin memandang seorang mukmin yang lebih istimewa, dari pada wali-wali Allah Ta’ala, maka ini adalah ramuan yang mujarab yang membuatnya dekat dengan Allah Ta’ala. Sehingga dikatakan para ulama: “Barang siapa tidak melihat wajah orang-orang yang beruntung bagaimana ia dapat menjadi orang yang untung. Dan barangsiapa menatap wajah orang beruntung dengan ikhlas kerana Allah Ta’ala bagaimana ia tidak untung? Pasti untung!”. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim: “Ini adalah kurnia yang engkau dapatkan apabila engkau melihat kepada para auliya. Adapun apabila wali tersebut yang melihat engkau, tidak dapat dibayangkan kurnia yang akan engkau dapatkan.”  - petikan  dari tausiyah Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ibn Syeikh Abu Bakar bin Salim semasa Haul Syeikh Abu Bakar bin Salim di Cidodol Kabayoran Lama pada 3 Januari 2010.

 

Related Posts with Thumbnails