Sabtu, 1 September 2007

Jiwa Merdeka

Ketika baginda Rasulullah صلى الله عليه وسلم membebaskan kota Makkah pada bulan Ramadhan tahun ke 8 Hijrah/Januari 630M, baginda bersabda kepada kaum [musyrikin] Quraisy yang berlindung di dalam Masjidil Haram: Wahai sekalian kaum kaum Quraisy! Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?

Mereka menjawab: Kebaikan, saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: Sesungguhnya aku akan berkata kepada kalian seperti perkataan Yusuf [‘alaihissalam] kepada saudara-saudaranya: “Tidak ada cercaan terhadap kalian pada hati ini (Surah Yusuf: 92) Pergilah kalian kerana kalian telah bebas.

0 komen:

Related Posts with Thumbnails