Rabu, 13 Jun 2007

Segala kebinasaan lidah – Siri ke 4
Segala kebinasaan lidah itu iaitu duapuluh (20) perkara.


Kebinasaan Keempat:

الآفة الرابعة المراء والمجادلة

Artinya: Bermula kebinasaan keempat itu iaitu Mira`un (al-Mira`), yakni mencela akan perkataan orang dan mungkir [mengingkari] akan dia dan mujadalah yakni membantahi akan perkataan orang dengan dalil, supaya ia menang dan supaya alah [kalah] orang itu. Dan yang demikian itu haram yang ditegah oleh syara’ (seperti) sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :
لاَتُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ وَلاَتَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ

Artinya: “Jangan engkau cela akan perkataan saudaramu dan jangan engkau mungkir akan dia dan jangan engkau persenda-sendakan akan dia dan jangan engkau berjanji akan dia sesuatu janji maka engkau menyalahi akan janji itu.” (Hadits riwayat Imam at-Tirmidhi – al-‘Iraqi)

(Dan lagi) sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :
مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بَنَى اللهُ تَعَالى لَهُ بَيْتًا فِيْ أَعْلَى الجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ رَبَضِ الجَنَّةِ

Artinya: Barangsiapa meninggalkan mencelakan akan perkataan manusia dan tiada membantahi ia akan dia padahal ia benar, nescaya memperbuat Allah Ta’ala baginya akan rumah diatas syurga. Dan barangsiapa meninggalkan akan mencelakan perkataan manusia dan ia meninggalkan akan membantahi akan dia padahal ia tiada benar nescaya memperbuat Allah Ta’ala baginya akan rumah di tepi syurga. (Hadits riwayat at-Tirmidhi dan Ibnu Majah; hasan - al-‘Iraqi)

(Kata Imam) al-Ghazali رحمه الله تعالى (artinya):
“Dan had (batas) mira’ itu iaitu tiap-tiap membantahi atas perkataan orang lain dengan sebab menyatakan akan cedera di dalamnya. Adakalanya cedera pada lafaz dan ada kalanya cedera pada makna dan ada kalanya pada qasad orang yang berkata-kata itu serta mengqasad akan menghinakan orang itu dan serta menunjukkan kelebihannya atas orang yang lain itu. Dan yang demikian itu haram lagi dicela syara’”

Kemudian berkata pula Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى (artinya):
“Dan meninggalkan mira’ itu iaitu dengan meninggalkan akan menegur perkataan orang lain dan meninggalkan akan membantahi akan perkataan orang lain. Maka tiap-tiap perkataan yang engkau dengar akan dia, maka jika perkataan itu benar maka sayogianya engkau benarkan akan dia, dan jikalau ada perkataan itu bathil dan tiada takluk [bersangkut] ia dengan pekerjaan [urusan] agama maka sayogianya engkau diam daripadanya.”

(Kemudian) maka berkata pula Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى (artinya):
“Dan mencela di dalam perkataan orang lain itu ada kalanya di dalam lafaznya dengan menyatakan cedera perkataannya itu daripada pihak bicara nahwunya atau daripada lughatnya atau daripada pihak nazamnya dan tertibnya dengan jahat terdahulu dan terkemudian. Dan demikian itu adakalanya daripada singkat pengatahuannya dan adakalanya dengan tersalah lidahnya. Dan tiap-tiap barang mana kelakuan yang demikian itu maka tiada jalan yang mengharuskan bagi menyatakan akan cedera perkataan yang demikian itu.
Dan adapun cedera pada pihak makna, seperti engkau kata tiada ada makna perkataan itu seperti yang engkau kata itu. [Dan] [se]sungguhnya telah salah perkataanmu itu dengan begian-begian salahnya. Dan adapun cedera didalam qasadnya itu maka seperti engkau kata: Perkataan ini benar tetapi tiada qasadmu itu daripadanya sebenar-benarnya. Hanyasanya engkau qasad di dalamnya itu akan kehendak yang lain daripada makna lafaz itu. Dan barang yang berlaku atas kelakuannya itu. Dan perkataan yang mencela akan perkataan orang lain itu jikalau berlaku didalam masalah ilmu maka iaitu terkadang ditentukan dengan nama jidal, dan yang demikian itu pula dicela oleh syara’, tetapi wajib diam daripada mencela akan perkataan orang lain itu atau bertanya akan orang lain di dalam perkataan yang memberi faedah, bukan atas sifat menyangkali akan orang lain itu. Dan jangan dengan menyakitkan hati orang lain itu atau menyatakan kesalahan perkataan orang lain itu. [dan hendaklah] dengan perkataan yang lemah lembut di dalam mengingatkan akan dia dan jangan dengan perkataan yang mencela akan perkataan orang lain itu.”

(Kemudian) maka berkata Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى dengan katanya (artinya):
“Dan mujadalah itu, iaitu ‘ibarat daripada qashad mengalahkan akan orang lain dan melemahkan akan dia, dan mengurangkan akan dia dengan mencela di dalam perkataannya. Dan dibangsakan kepada cedera perkataan itu dan dibangsakan akan dia kepada jahil di dalam perkataannya itu dan yang demikian itu haram lagi dicela oleh syara’”

(Kemudian) maka berkata Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى(artinya):
“ Betapa wajib bahwa membenarkan apa yang mendengar ia akan dia daripada perkataan yang benar itu. Dan wajib diam daripada perkataan yang salah itu melainkan apabila ada di dalam menyebutkan akan dia itu faedah di dalam agama dan ada orang yang mendengar itu daripadanya. Maka sayogianya menyebutkan akan dia dengan perlahan dan jangan dikerasi menegur akan dia itu”

[Sairus Salikin; Shaikh Abdusshamad al-Falimbani; Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar’ie, Singapore 1372H – 1953M; halaman 76 - 78]
Bersambung ke kebinasaan lidah yang kelima … iaitu berkelahi dan berbantah-bantah …….

0 komen:

Related Posts with Thumbnails