Khamis, 29 Mac 2007

Taqlid dan Ittiba’

Kita sering dengar ada golongan yang menuduh mereka yang mengikuti mazhab-mazhab yang mu’tabar itu adalah golongan yang bertaqlid manakala mereka mendakwa mereka pula adalah golongan ittiba’. Maka berserulah mereka supaya tinggalkan taqlid! … haram bertaqlid! … berpegang teruslah kepada sumbernya al-Quran dan al-Sunnah!. Artikel yang ada sangkut paut dengan perkataan ini telah saya uploadkan dibawah tajuk “Kalau tak tau tu buat cara tak tau!” Bolehlah pi baca disana.


Apa kata ulama kita lagi? Untuk memahami persoalan diatas maka cukuplah saya memetik tulisan seorang ulama yang masyhur iaitu Tuan Guru Shaikh Abdul Qadir bin Abdul Mutalib al-Indonesi al-Mandili dari dua buah kitab tulisannya iaitu al-Mazhab atau Tiada Haram Bermazhab dan juga kitab Sinar Matahari Buat Penyuluh Kesilapan Abu Bakar al-Asy’ari. Semoga hampa boleh paham! Insyaallah kalau ada rezeki nanti Sidi AbuMuhd akan terangkan dengan lebih lanjut kat blog beliau Bahrusshofa …. Boleh yo sidi……..

“ ……. (Bab yang keempat pada menyatakan ijtihad dan ittiba’ dan taqlid dan talfiq)
Bermula ijtihad itu mengeluarkan segala kekuasaan pada menilik kepada segala dalil supaya mendapat akan dzon dengan hukum, dan orang yang mengeluarkan itu dinamakan mujtahid dan dengan faqih. Disyaratkan pada ijtihad itu beberapa syarat:-
[Pertama] mengetahui ia akan segala nash Quran dan hadits dan kelakuan sekelian yang menceritakannya, dan
[Kedua] mengetahui ia akan segala masalah yang ijma’ ulama padanya, supaya tiada menyalahi ia akan dia, dan
[Ketiga] mengetahui ia akan bahasa arab, dengan sekira-kira kuasa ia mentafsirkan barang yang datang di dalam Quran dan hadits daripada lafaz yang gharib (yang payah maknanya) dan seumpamanya, dan
[Keempat] mengetahui ia akan ilmu usul fiqh masuk didalamnya oleh qiyas, yang
[Kelima] mengetahui ia akan nasikh dan mansukh, supaya tiada menghukumkan ia dengan ayat yang mansukh atau hadits yang mansukh.

Bersalah-salahan ulama pada mensyaratkan akan mengetahui dalil aqal dan ilmu usuluddin dan ilmu furu’ (ilmu feqah). والله أعلم …….” – Kitab al-Mazhab atau Tiada Haram Bermazhab, halaman 30 -

“ …….. (Fashal yang kedua: Ittiba dan Taqlid) Bermula taqlid itu mengambil perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalilnya, dan orang yang bertaqlid itu mereka yang tiada sampai kepada pangkat ijtihad. Adapun mengambil perkataan orang serta mengetahui dalilnya maka iaitu ijtihad setuju dengan ijtihad orang yang berkata itu, kerana yang mengetahui dalil itu hanya sanya ada ia bagi mujtahid, kerana terhentinya atas mengetahui selamat dalil itu daripada yang berlawanan dengan dia, dan yang demikian itu terhenti atas memerkasa segala dalil semuanya dan tiada kuasa atas yang demikian itu melainkan mujtahid.

Dan adapun ittiba itu maka adalah ia masuk didalam taqlid pada istilah mutaakhirin, kerana pada sisi mereka itu hanya sanya terbahagi manusia itu kepada dua bahagi, [pertama] mujtahid dan [kedua] muqallid, hingga berkata mereka itu: Bahwasanya Ibn Hajar dan ar-Ramli رحمها الله تعالى setengah daripada yang taqlid semata-mata ……(skip)……………. Ketahuilah olehmu bahwasanya taqlid pada masalah furu itu haram atas ulama yang mujtahidin, bahkan kewajipan mereka itu ijtihad dan wajib taqlid atas sekelian orang awam (yang tiada sampai kepada pangkat ijtihad) ………(skip)……………….. Adapun taqlid pada simpulan iman maka tiada harus, inilah mazhab jumhur, berkata Imam al-Haramain ……..” – Kitab al-Mazhab atau Tiada Haram Bermazhab, halaman 31 – 33. *- Taman petikan dari kitab al-Mazhab -*“….. kemudian berkata ia pada muka 40: Hendaklah mereka kembali berpegang kepada kitab Allah dan sunnah RasulNya. Sekiranya jika masih ada diantara mereka mengutamakan perkataan ulama, qiil dan qaal, bertaqlid kepada itu dan ini … hingga akhir perkataan ..

Berkata aku (Shaikh Abdul Qadir al-Mandili): Menyuruh al-Ustaz Abu Bakar akan kita dengan berpegang dengan Quran (kitab Allah) dan hadits (sunnah rasulNya) adalah sangat baik. Dan kita sekelian muslimin sungguhnya wajib berpegang dengan keduanya. Dan perkataannya nyata ia hanya yang tiada nyata bagi hamba perkataan (bertaqlid kepada itu dan ini) adakah tujuan melarang akan kaum muslimin dari pada taqlid? Dan adakah yang dilarangnya itu taqlid pada simpulan iman atau masalah cabang-cabang agama? Dan adakah yang dilarang taqlid itu ulama mujtahidin atau orang awam?

Maka jika yang dilarang taqlid pada simpulan iman maka larangan itu diterima, kerana tiada ada yang mengharuskan akan taqlid pada usuluddin melainkan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله تعالى bahkan berkata setengah ulama: Bahwasanya orang yang taqlid pada tauhid itu kafir ia. Dan jika yang dilarang daripada taqlid itu ulama mujtahidin maka diterima juga, kerana mujtahid tiada boleh taqlid akan mujtahid, kerana kewajipannya ijtihad, seperti yang wajib atas orang awam itu taqlid.

Adapun jika kehendaknya melarang orang awam daripada taqlid pada segala masalah furu’ agama maka perkataan itu tiada diterima kerana beberapa sebab:-


[Yang pertama] sebab ketiadaan dalil. Tiada ada dalil sekali-kali daripada Quran dan hadits dan lain daripada keduanya yang menunjukkan atas dilarang orang awam daripada taqlid pada masalah cabang agama, dan tiada ada dalil yang menunjuk atas wajib ijtihad atas orang awam ………….


[Yang kedua] kerana bahwasanya shahabat-shahabat Nabi رضي الله عنهم tiada engkar mereka itu atas orang awam daripada merekai tu yang bertaqlid setengah mereka itu akan setengah ulama shahabat pada setengah daripada segala masalah, dan bertaqlid akan ulama yang lain pada masalah yang lain, maka ia adalah ijma daripada shahabat. Dan jika haram taqlid atas orang-orang awam nescaya engkar atas merka itu oleh ulama shahabat رضي الله عنهم.


[Yang ketiga] Ada pada mengharamkan taqlid atas orang-orang awam dan mewajibkan akan ijtihad atas mereka itu memberati mereka itu akan pekerjaan yang tiada mereka itu kuasa ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) artinya: Tiada memberati Allah Ta’ala akan seseorang melainkan sekuasanya. Dan jika engkau berkata: Yang wajib atas orang awam itu ittiba’ bukan taqlid. Nescaya berkata aku: Ittiba’ itu masuk ia di dalam taqlid pada istilah mutaakhirin. Artinya, ittiba’ itu pun dinamakan juga dengan taqlid ( وَلاَمُشَاحَّةَ فِيْ الاِصْطِلاَحَ ) dan jika engkau berkehendak mengetahui lebih luas daripada ini maka baca olehmu akan kitab aku “bermazhab tiada haram” …… – Kitab Sinar Matahari , halaman 30 – 32. *- Taman petikan dari kitab Sinar Matahari -*


-abu zahrah -
... berenti sat buat posting pasai sibuk dengan maulid pulak .... insyaallah jumpa lagi ....

1 komen:

Abu Muhammad berkata...

aik ... ese jugo yang kena, insya-Allah wa bi 'awnihi, tapi kena bersabo

Related Posts with Thumbnails