Sabtu, 26 Mac 2011

Hindarilah Buku Sebegini .....

Dalam sebuah buku bertajuk Pedoman-pedoman Bermazhab Dalam Islam, Hafiz Firdaus, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2000, cet. 1, hlm. 186, penulis buku tersebut mengatakan seperti yang dipaparkan di bawah:Penulis mengomentari kata-kata al-Imam asy-Syafie رضي الله عنه sebagai “berkemungkinan besar dia tidak sempat menemui hadits-hadits yang memerintahkan seseorang itu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ketika berwudhu` ….”. Selain itu penulis buku tersebut juga mengatakan: “demikianlah dua contoh yang sempat dikemukakan dalam bab ini. Contoh-contoh ini bukanlah bererti kesilapan itu hanya pada Mazhab Shafie, tetapi ianya juga berlaku dalam semua mazhab-mazhab yang empat, pada perkara-perkara yang tertentu dan berlainan. Hanya sahaja dikhususkan kepada perbicaraan Mazhab Shafie kerana kebanyakan rakyat Malaysia cenderong kepada Mazhab Shafie”.

Sanggahan:
Allahu Allah. Hebat penulis tersebut membetulkan ‘kesilapan’ ulama mujtahid. Inilah padahnya kalau berguru dari buku atau dari guru-guru yang tidak berkeahlian.

Tidak sewajarnya penulis buku tersebut mengomentari kata-kata Imam asy-Syafie رضي الله عنه:“berkemungkinan besar dia tidak sempat menemui hadits-hadits yang memerintahkan seseorang itu ….”, kerana terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau menemui hadits tersebut sebagaimana paparan di bawah.

1. Sebagaimana yang sedia maklum bahwasanya, al-Imam asy-Syafie رضي الله عنه, pada ketika berumur kuranglebih 10 tahun sudah menghafal kitab al-Muwattho yang disusun oleh Imam Malik bin Anas رضي الله عنه. Hal ini disebut oleh para ulama di dalam menulis biografi mengenai Imam Syafie. Al-Fagir membawa petikan yang diambil dari kitab al-Madkhal ila Dirasah al-Mazaahib al-Fiqhiyyah tulisan asy-Syeikh ad-Duktur ‘Ali Jum’ah Muhammad, Mufti Mesir.


Hadits mengenai madhmadhah dan istinsyaaq terdapat di dalam kitab al-Muwattho’, sebagaimana paparan dibawah:


2. al-Imam asy-Syafie رضي الله عنه meriwayatkan hadits  beberapa hadits mengenai madhmadhah dan istinsyaaq di dalam Musnad beliau, antaranya:Maka tidak masuk akal kalau dikatakan al-Imam asy-Syafie رضي الله عنه tidak menjumpai hadits tersebut. Jelasnya, penulis buku tersebut tidak mengetahui biografi Imam asy-Syafie serta tidak membaca kitab-kitab beliau dengan teliti.


Adapun kata-kata al-Imam asy-Syafie رضي الله عنه itu ini hanya mengisyaratkan bicara tentang masalah istinbat dan hukum, dan tiada pengakuan atau isyarat bahawa beliau tidak menemui hadits berkenaan (madhmadhah) dan menghirup air melalui hidung (istinshaq). Ini menunjukkan bahwa penulis buku tersebut gagal memahami apa yang dimaksudkan oleh al-Imam asy-Syafie رضي الله عنه

Hukum madhmadah dan istinsyaaq ini telahpun dibahaskan oleh para fuqaha. Al-Fagir bawakan disini perbahasan yang disebut di dalam kitab Fekah Islam Mengikut Kajian Ulama` Yang Terkumpul Di Dalam Perselisihan Mazhab-mazhab oleh Uztaz ‘Ariffin Awang, Penggal ke-2, cetakan pertama, terbitan Bahagian Penerbitan Jabatan Agama Johor.


Transliterasinya:
Bahasan 4
Hukum Berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung (al-Isytinsyaaq) ketika mengambil air sembahyang atau berwudhu’.
Pertanyaan: Berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang atau berwudhu` itu sunat ataupun wajib?
Jawapan: Disana ada beberapa pendapat dan perselisihan ulama padanya, di antara pendapat-pendapat itu ialah:-
 1. Berkumur-kumur dan menyedut air kehidung itu sunat bukannya wajib
 2. Berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung itu wajib dan bukannya sunat
 3. Menyedut air kehidung itu wajib bukannya sunat tetapi berkumur-kumur itu tidak wajib
Pecahan pendapat:

Berkumur-kumur dan menyedut air kehidung itu sunat bukannya wajib
 • Hanafi berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu sunat bukannya wajib (tetapi keduanya itu wajib pula pada mandi bagi menghilangkan hadats besar)
 • Maliki berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu sunat bukannya wajib.
 • Syafie berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu sunat bukannya wajib.

Berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung itu wajib dan bukannya sunat
 • Hanbali berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu wajib bukannya sunat.
 • Ibn Abi Laila berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu wajib bukannya sunat.
 • Hamad berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu wajib bukannya sunat.
 • Ishaq berpendapat berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung ketika mengambil air sembahyang itu wajib bukannya sunat.

Menyedut air kehidung itu wajib bukannya sunat tetapi berkumur-kumur itu tidak wajib
 • Daud Dzahiri berpendapat menyedut air ke hidung itu wajib bukannya sunat, tetapi berkumur-kumur tidaklah wajib
 • Abu Tsur berpendapat menyedut air ke hidung itu wajib bukannya sunat, tetapi berkumur-kumur tidaklah wajib.
 • Abu ‘Ubaidah berpendapat menyedut air ke hidung itu wajib bukannya sunat, tetapi berkumur-kumur tidaklah wajib.

Untuk tahu lebih lanjut perbahasannya maka silalah merujuk kitab berkenaan. Juga boleh rujuk kitab Bahrul Madhi oleh Syeikh Idris al-Marbawi.Cukuplah paparan di atas untuk menilai buku Pedoman-pedoman Bermazhab Dalam Islam dan penulisnya. Tak perlu kita komen panjang-panjang. Oleh itu, hindarilah buku-buku dan penulis yang tidak bertanggungjawab sebegini. Mereka ghairah menyebarkan fahaman mereka …. Faham-faham sendirilah nooo! Kesimpulannya kalau nak beli buku tu, perhatikan siapa penulisnya? apakah fahamannya? Apakah penulisnya berkeahlian di dalam bidang yang dibahaskan? Bukan apa  …… membaca tulisan mereka bukan mencerahkan tapi mengelirukan! Sekian. Untuk dapatkan sanggahan yang seterusnya sila ke blog Ustaz Ikhram.

0 komen:

Related Posts with Thumbnails