Jumaat, 17 September 2010

Kalam Salaf : Sesungguhnya Sesiapa Yang Ingat Akan di Ingati Dan Sesiapa Yang Lupa Akan di Lupai


Quthb al-Da’wah wa al-Irsyaad, Ghauts al-‘Ibaad wa al-Bilaad, al-Imam al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alwi bin Muhammad al-Haddad رضي الله عنه, di dalam        kitabnya berjudul Sabil al-Iddikar wa al-I’tibaar bima Yamurru bi al-Insan wa Yanqadhi lahu min al-’A’maar  mengingatkan:  


Maksudnya: “Dan janganlah seseorang itu lupa mendoakan kaum kerabatnya yang telah meninggal dunia serta mengucapkan istighfar memohon keampunan mereka serta bersedekah bagi pihak mereka. Jika dia melupakannya, maka dia juga akan dilupakan oleh anak cucunya yang datang selepasnya setelah dia mati. Jadilah apa yang berlaku kepadanya sebagaimana perlakuannya terhadap mereka yang telah pergi sebelumnya. Kerana sesungguhnya sesiapa yang ingat akan diingat dan sesiapa yang lupa akan dilupai. Dan kebaikan itu pasti akan diberi balasan baik, Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan kebaikan.”
(Petikan dari kitab Sabil al-Iddikar wa al-I’tibaar bima Yamurru bi al-Insan wa Yanqadhi lahu min al-’A’maar (سبيل الإدكار والا عتبار بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار), Dar al-Haawi, cetakan pertama, tahun 1413H/1993M, halaman 72).
Sekian dari,
Al-Fagir Abu Zahrah
Jum’at, 8 Syawwal 1431H

0 komen:

Related Posts with Thumbnails