Rabu, 17 Disember 2008

Kanz al-Minan ‘ala Hikam Abu Madyan - Siri 10

Transliterasi Kitab Syarah Hikam Abi Madyan oleh al-Arifbillah Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathoni yang diberi nama Kanzul Minan

(Transliterasi dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi beserta dengan notakaki oleh: al-Haqir Abu Zahrah Abdullah Thahir al-Qedahi. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan dan dibetulkan. Pembetulan serta tunjuk ajar daripada para asatizah dan juga dari sekelian pengunjung al-Fanshuri sangat dialu-alukan. Dan sebagai peringatan: Bagi sesiapa yang membaca tulisan ini dinasihatkan supaya bertanya kepada masyaikh tuanguru-tuanguru dan para asatizah yang berkeahlian dalam bidang ini, seandainya tidak memahami isi kandung kitab tasawuf ini. Janganlah diandaikan dengan pemahaman sendiri kerana ditakuti tiada muwafakat dengan apa yang dimaksudkan penulis kitab ataupun dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Sekian.


Maka barangsiapa melihat akan dia Haq Subhanahuwa Ta’ala memberi bekas akan kehendak Tuhannya dan berpaling ia daripada kehendak nafsunya, nescaya memelihara Allah akan dia daripada kedatangan percuba[an] dan menyesat akan dia fitnah, dan jadilah Haq Subhanahuwa Ta’ala itu kekasihnya dan ia kekasih Tuhannya seperti yang tersebut didalam hadits Qudsi, firman Allah Ta’ala:

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي عليها ، ولئن سألني لأعـطينه ، ولئن استعاذ ني لأعيذ نه

[Artinya] Senantiasa hambaKu mendampingkan kepadaKu dengan mengerjakan yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila Aku kasih akan dia adalah Aku pendengarnya yang ia dengar dengan dia, dan matanya yang ia melihat dengan dia, dan lidahnya yang berkata-kata dengan dia dan tangannya yang menampar dengan dia dan kakinya yang berjalan ia tasnya dan jika meminta akan Daku, Aku beri akan dia, dan jika minta berlindung akan Daku, Aku lindung akan dia.


(Maka orang yang) ada ia Haq Subhanahuwa Ta’ala, hai saudaraku, pendengarnya dan penglihatannya dan lidahnya, maka betapa jatuh ia di dalam kedatangan pencuba? Atau betapa dapat menyesatkan dia fitnah?

Maka ijtihad olehmu hai saudaraku, didalam tashhihkan akan makna ini dan sucikan akan masiwaLlah daripada hatimu, nescaya tercapailah kamu kamu akan kata Sayyidi asy-Syaikh Ahmad Ruslan Dimasyqi رضي الله عنه: Tiada patut engkau yakni daripada memandang akan Kami selama ada berkekalan pada kamu tinggal bagi yang lain daripada Kami. Maka apabila engkau palingkan akan segala yang lain, Kami fana’kan dikau daripada diri engkau dan patutlah engkau ketika itu bagi Kami dan Kami taruhkan dikau rahsia Kami.

(Maka apabila) berkehendak kamu hai orang salik akan penawar yang sudah dicuba dan ubat yang amat memberi manfaat bagi menolakkan bagi bala` yang tersebut itu iaitu percubaan dan fitnah, maka dengarlah olehmu kata Syaikh رضي الله عنه:

الجق يجري على ألينة علماء كل زمان بما يليق بأهله

Bermula yang sebenar itu yakni perkataan yang muwafaqat dengan waqi’ ini berlakulah ia atas segala lidah ulama` pada tiap-tiap masa dengan barang yang berpatutan dengan ahlinya ……………..……. bersambung, insyaAllah.[Transliterasi ini adalah berdasarkan kepada kitab Kanzul Minan ‘ala Hikam Abi Madyan; Terbitan Khazanah Fathaniyah, 1416H – 1996M]


والله تعالى أعلى و أعلم0 komen:

Related Posts with Thumbnails