Rabu, 3 Disember 2008

Syarah Hikam Ibn Atho'illah oleh Tok Pulau Manis - Siri 12

Transliterasi Kitab Syarah Hikam Ibn Athoillah al-Sakandari oleh Shaikh Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Qahhar bin Syarif Muhammad al-Baghdadi @ Tok Pulau Manis

(Transliterasi dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi beserta dengan notakaki oleh: al-Haqir Abu Zahrah Abdullah Thahir al-Qedahi. Segala kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan dan dibetulkan. Pembetulan serta tunjuk ajar daripada para asatizah dan juga dari sekelian pengunjung al-Fanshuri sangat dialu-alukan. Dan sebagai peringatan: Bagi sesiapa yang membaca tulisan ini dinasihatkan supaya bertanya kepada masyaikh, tuanguru-tuanguru dan para asatizah yang berkeahlian dalam bidang ini, seandainya tidak memahami isi kandung kitab tasawuf ini. Janganlah diandaikan dengan pemahaman sendiri kerana ditakuti tiada muwafakat dengan apa yang dimaksudkan penulis kitab ataupun dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Sekian.

مانفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة

Artinya: Tiada memberi manfaat akan hati sesuatu yang seumpama yang menjauhkan diri daripada manusia yang masuk hati dengan dia kepada medan fikir dalam segala haqaiq.

(Maka) tiap-tiap ‘uzlah tiada serta dengan fikir maka tiada padanya dibilangkan, dan tiap-tiap fikir dengan tiada ‘uzlah maka tiada sempurna kejadiannya, maka yang memberi manfaat itu berhimpun keduanya. (Dan) bahawa sanya mengubat segala penyakit hati itu wajib atas tiap-tiap orang yang sakit dan sakitnya itu adalah ia daripada mengalahkan segala hukum thobiat atasnya dan ubat yang terlebih memberi manfaat akan dia iaitu ‘uzlah daripada manusia berserta dengan fikir.

(Maka) dengan ‘uzlah itu sejahteralah ia daripada segala makhluk dan dengan fikir itu zhohirlah baginya haqaiq. Maka bahawa sanya hati apabila sunyi ia daripada khayal yang wahmiyyah[1] maka tiadalah tinggal lagi baginya syak melainkan dalam haqaiq wujudiah[2] maka beroleh faedah ia mengetahui pada tuhannya dan pada dirinya.

(Dan) adalah manusia dalam ‘uzlah itu atas tiga bahagi. (Pertama) yang mu’tazil[3] (معتزل) dengan hatinya tiada dengan jasadnya, iaitu hal segala orang yang ahlul kamal.[4] (Kedua) yang mu’tazil dengan jasadnya tiada dengan hatinya iaitu tiada dibilangkan halnya kerana berpaling ia daripada kurnia Tuhannya. (Ketiga) yang mu’tazil dengan keduanya iaitu orang yang telah sunyi dirinya. (Dan) adalah bagi fikir itu atas tiga martabat. (Pertama) orang yang mubtadi [permulaan] (dan kedua) orang yang mutawassit [pertengahan] (dan ketiga) orang yang muntahi [martabat tinggi yang sampai kesudahannya].

(Maka) yang mubtadi itu iaitu tafakkur ia dalam mengingatkan segala fi’ilnya yang jahat supaya menyesal ia dan hendaklah mencita-cita tiada kembali kepadanya kerana bahawa sanya orang yang tiada taubat baginya tiada ‘amal baginya. (Dan) yang mutawassit itu tafakkur ia dalam segala ni’mat Allah dengan kemurahanNya atas segala wujud. (Dan) yang muntahi itu iaitu tafakkur ia dalam daqaiqul ma’arifil rabbaniyyah[5] (دقائق المعارف الربانية) dalam dalam daqaidul ulumil laduniyyah[6] (دقائق العلوم اللدنية) yang dengan dia masuk hati kehadrat al-Qudsi. (Dan kata) Shaikh Junaid (رحمه الله تعالى), barangsiapa menghendaki bahawa sejahtera baginya agamanya dan istirahat pada badannya dan hatinya maka hendaklah i’tizaal daripada manusia.

(Dan) kata Sahal telah berhimpun kebajikan sekalian dalam empat perkara dan dengan dia jadilah ia abdal[7] iaitu lapar dan jaga dan diam dan berkhalwat. (Dan) kata Ka’ab barangsiapa menghendaki bahawa sampai kepada kemuliaan akhirat maka hendaklah membanyakkan tafakkur. (Dan) kata orang bagi Abi Darda’رضى الله عنه, mana ‘amal yang terlebih afdhol? Maka katanya, tafakkur. Kerana demikian itu menyampaikan kepada ma’rifatu haqaiqil asyya’[8] ( معرفة حقائق الاشياء ) dan membeza akan haq dan bathil dan yang manfaat daripada yang mudhorat dan nyatalah dengan dia atas segala yang tersembunyi daripada aafatun nafsi[9] (آفة النفس) dan daripada ghururud dunya.[10] (غررالدنيا)

(Dan) kata Hasan al-Basri: Bermula fikir itu cermin engkau, lihatlah kebajikanmu daripada kejahatanmu dan nyatalah dengan dia pula atas kebesaran Allah Ta’ala apabila engkau fikir dalam segala yang dijadikannya dan nyatalah dengan dia pula atas segala ni’matnya yang jali dan yang khofi, maka memberi faedah demikian itu kepada segala ahwal yang tinggi yang telah hilang dengan dia sakit hatinya dan berdirilah dengan sebabnya atas taat tuhannya.

(Dan) tersebut dalam hadith bermula tafakkur sa’atan itu terlebih baik daripada ibadat tujuh puluh tahun dan pada suatu riwayat delapan puluh tahun. (Dan) kata Shaikh Hijazi bermula ‘uzlah dua perkara: (Pertama) ‘uzlah orang yang salik yang mubtadi iaitu ‘uzlah dengan jisimnya daripada segala aghyar,dan (kedua) ‘uzlah orang yang muntahi yang muhaqqiq iaitu ‘uzlah dengan hatinya daripada barang lain daripada Allah Ta’ala, maka apabila i’tizaal orang yang salik itu daripada segala aghyar dan berhadap hatinya kepada hadrat Tuhannya, maka zhohirlah atasnya segala ‘ajaibul malakut dan dikurnia hikmah dan fahamlah ia daripadanya dan tiada kejadian yang terlebih daripada ini dan tiada manfaat yang terlebih daripadanya. Selama lagi ada hati itu dibawah tutup akwan [nescaya] tiadalah melihat ia akan sesuatu daripada segala asrar ini dan tiadalah bercahaya dalamnya cahaya anwar.Notakaki:-

  1. Daripada khayal yang dibangsakan kepada sangkaan jua bukan kepada hakikat sebenar
  2. Dalam hakikat sebenar yang ada, bukan dalam khayal dan sangkaan yang diluar dari kenyataan sebenar
  3. Orang yang ber’uzlah atau yang mengasingkan diri
  4. Orang yang sempurna iaitu orang yang sempurna kekuatan rohani, iman, tauhid dan ma’rifah
  5. Segala pengetahuan atau pengenalan (ma’rifah) tentang ketuhanan yang halus-halus lagi mendalam
  6. Ilmu-ilmu laduni yang halus-halus lagi dalam yang datang ia terus dari Allah Ta’ala
  7. Satu pangkat daripada pangkat-pangkat kewalian
  8. Mengenal hakikat segala sesuatu
  9. Bahaya atau kebinasaan yang didatangkan oleh nafsu yang jahat
  10. Tipudaya dunia

0 komen:

Related Posts with Thumbnails