Rabu, 5 November 2008

CATATAN PERJALANAN KE TARIM HADRAMAUT YAMAN - 15

Dalam perjalanan dari Seiwun ke Tarim, disebelah kanan akan kelihatan sebuah kubah dilereng bukit yang letaknya lebihkurang 4km dari bandar Seiwun. Itulah makam sesepuhnya ahlul bait di Hadramaut iaitu Imam Ahmad al-Muhajir.


Biografi ringkas – Imam al-Muhajir Ahmad bin ‘Isa رضي الله عنه.

Nasab beliau:
Imam al-Muhajir Ahmad bin ‘Isa al-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin ‘Ali al-Uraidhi bin Ja’far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Hussin al-Sibth putera kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra’ binti Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم.


Tarikh beliau dilahirkan: Beliau dilahirkan dan membesar di kota Bashrah Iraq. Namun tahun kelahirannya diperselisihkan oleh para ulama dan ahli sejarah. Menurut Sa’id ‘Awadh BaWazir didalam Shafahat min Tarikh Hadhramaut (hal. 56) dan juga Abdullah bin Muhammad Bakutsair didalam Rihlah al-Asywaq al-Qawiyah, Imam al-Muhajir lahir pada 260H. Begitu juga yang tersebut didalam kitab al-Manhaj as-Sawi Syarh Usul Thoriqah li Saadah Aal Ba’Alawi iaitu lebih kurang tahun 260H. Manakala Abdullah bin Nuh didalam bukunya yang bertajuk al-Imam al-Muhajir (hal. 122) mengatakan bahwa beliau lahir pada malam Jum’at, 13 Jumada al-Ula, 241H. Pendapat ini beliau (Habib Abdullah bin Nuh) berdasarkan sebuah manuskrip Musnad al-Imam al-Muhajir milik al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada yang mengatakan pada 273H atau 279H sebagaimana yang disebut oleh al-Habib Abu Bakar al-Adni bin ‘ali al-Masyhur didalam kitab al-Muhajir Ilallah al-Imam Ahmad bin ‘Isa. Dan menurut al-Habib Muhahammad Dhiya' Shihab dalam kitab beliau yang berjudul al Imam al-Muhajir, mengatakan: “ .. sejauh pengetahuan kami tidak seorang pun yang mengetahui umur al-Imam Al Muhajir secara pasti …..”

Tangga untuk ke makam Imam Ahmad bin 'Isa al-Muhajir.

Pendidikan: Beliau mendapat pendidikan awal daripada ayahnya dan juga bapa-bapa saudaranya. Beliau membesar sebagai seorang yang tinggi dan mantap dalam ilmu dan berakhlak mulia. Sesungguhnya zaman yang dilalui Imam al-Muhajir adalah zaman yang dipenuhi dengan ulama dan pelbagai ragam peradaban serta warna-warni ilmu pengetahuan seperti ilmu syariah, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu berkaitan dengan bahasa dan satera arab, tasawuf, ilmu hisab, ilmu tibb dan lain-lain.


Dikatakan bahwasanya Imam al-Muhajir banyak mengambil riwayat dari ulama' pada zamannya, diantara mereka, Ibnu Mandah, al-Asbahani, Abdul Karim al-Nisai, an-Nablisi al-Bashri. Selain itu, banyak pula para ulama' yang mengambil riwayat dari nya seperti al-Hafidh al-Daulabi, Ibnu Sha’id, al-Hafidh al Ajuri, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya al- Aufi al-Muammar al-Bashri, Hilal Haffar al-Iraqi, Ahmad bin Said al-Ashbahani, Ismail bin Qasim al-Hisasi, Abu al Qasim al-Nasib al-Baghdadi, Abu Sahl bin Ziyad, dan lain-lain. Beliau, Imam al-Muhajir juga pernah berutus surat dengan Imam Ibn Jarir ath-Thabari (wafat 310H)

Berhijrah: Beliau berhijrah dari Bashrah ke Madinah al-Munawwarah dan seterusnya ke Hadhramaut atas beberapa faktor, antaranya:
  • suasana politik yang meruncing di Bashrah dan juga seluruh Iraq. Pemerintahan ‘Abbasiyyah menerima penentangan dan serangan dari golongan pemberontak seperti dari kaum Zinj, Qaramithah dan lain-lain.
  • timbulnya pelbagai fitnah, bencana dan kedengkian dikalangan masyarakat Iraq – dalam masalah agama dan juga dunia
  • berlakunya kerosakan aqidah dan menularnya kegelapan bid’ah serta berlaku penentangan terhadap sunnah dan para pendokongnnya.
  • berlakunya penghinaan terhadap para golongan ‘Alawiyin serta beratnya berbagai tekanan yang mereka rasakan.

Hal ini disebut oleh al-Habib ‘Ali bin Abu Bakar as-Sakran (wafat 12 Muhaarram 895H) di dalam al-Barqah al-Masyiqah:
Berkat hijrah beliau (Imam al-Muhajir ke Hadhramaut) selamatlah anak cucu beliau dari berbagai kerosakan aqidah, fitnah, kegelapan bid’ah, penentangan terhadap sunnah (ahlussunnah) dan pengikutnya. Berkat hijrah tersebut, mereka selamat dari kecenderungan untuk mengikuti berbagai keyakinan syi’ah yang sangat buruk yang ketika itu melanda sebahagian besar asyraf (anak-cucu Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم) yang berada di Iraq. Para asyraf Iraq tersebut terkena fitnah mungkin kerana mereka tetap tinggal disana. Adapun anak-cucu al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Isa yang tiba di Hadhramaut dan kemudiannya menetap di Tarim, mereka adalah asyraf yang sunni (beraqidah ahlussunnah wal jamaah) serta berakhlak mulia …… (al-Barqah al-Masyiqah:hal.33)


Beliau juga menyebut:
“Dengan cahaya firasat dan penyaksian bashirahnya, beliau (Imam al-Muhajir) melihat Iraq telah terjadi perlbagai fitnah dalam permasalahan agama maupun dunia. Maka beliau segera melaksanakan perintah Allah Ta’ala yang bermaksud: Maka segeralah kembali kepada Allah … (surah adz-Dzariat: 50) …..”Didalam kitab al-Masyra’ al-Rawi fi Manaqib al-Sadah al-Kiram Aal Abi ‘Alawi oleh Syaikh Muhammad bin abu Bakar asy-Syili disebut:

Berkat hijrah tersebut selamatlah keturunan Imam Ahmad bin ‘Isa dari berbagai bid’ah dan kegelapannya serta kecenderungan untuk mengikuti rafidhah (Syiah) yang telah merosakkan warga Iraq. (Masyra’ur Rawi, Juz 1, hal.249)Penghijrahan ini adalah untuk menyelamatkan kaum keluarga dan pengikut beliau. Dan juga untuk menyusun kekuatan untuk terus berdakwah kepada ummah. Setelah berulangkali melakukan sholat isitikaharah, akhirnya pada tahun 317H, Imam al-Muhajir dan sejumlah anggota keluarganya antaranya isteri beliau Syarifah Zainab binti ‘Abdullah bin al-Hasan bin ‘Ali al-Uraidhi; anak beliau ‘Abdullah atau lebih dikenali dengan ‘Ubaidillah (beliau adalah murid kepada Syaikh Abu Thalib al-Makki – pengarang kitab Qut al-Qulub. Imam Ubaidullah wafat 383H) bersama isterinya Ummul Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad; dan anaknya iaitu Ismail bin Abdullah bin Ahmad yang dijuluki dengan al-Bashri (moyangnya bani Bashri), as-Sayyid ‘Ali bin ‘Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin ‘Ubaid bin ‘Isa bin ‘Alwi bin Muhmmad bin Jamjaam bin ‘Auf bin Musa al-Kadzim bin Ja’far ash-Shodiq (moyangnya keluarga al-Ahdal); as-Sayyid Ahmad al-Qudaimi, moyang keluarga al-Qudaim (yang nasabnya bersambung kepada Muhammad al-Jawwad bin ‘Ali al-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja’far alh-Shodiq); pembantu-pembantu Imam al-Muhajir – Syuwaiyah bin Faraj al-Asbahani, Ja’far bin Abdullah al Azdi dan Mukhtar bin Abdullah bin Sa'ad; dan para pengikutnya; yang jumlah mereka yang berhijrah bersama beliau lebih dari 70 orang ….. berhijrah meninggalkan kota Bashrah. Anak beliau Muhammad di tinggalkan di kota Bashrah untuk menjaga saki-baki barang peninggalan dan akan menyusul kemudiannya.


Kota pertama yang Imam al-Muhajir dan rombongannya tuju adalah kota Madinah. Kota yang dihuni dan dimakamkan jasad datuk beliau iaitu Sayyiduna Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bersama lebih 70 ahli rombongannya menetap selama 1 tahun di kota Madinah.


Mekah diserang: Pada tahun 317H juga, kota Mekah diserang dan diduduki oleh puak Qaramithah (beraqidah Syiah Ismailliah/Syiah Batiniah) dan Hajarul Aswad telah diambil dan dibawa oleh puak Qaramithah yang diketuai oleh Abu Thahir Sulaiman bin Abi Sa’id ke negeri mereka, Ahsa. [Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya pada hari Selasa tanggal 10 Dhulhijjah 339H iaitu setelah 22 tahun Ka’bah kosong dari Hajar Aswad.]Pada tahun 318H Imam al-Muhajir pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan setelah selesai beliau dan rombongan terus bergerak ke Hadhramaut. Tempat pertama yang beliau singgah adalah Jubail yang terletak di Wadi Dau’an. Tidak lama kemudian beliau berpindah ke daerah Hajrain dan menetap disana untuk beberapa lama . Imam Muhajir telah membeli sebuah kebun di Hajrain dengan harga 1,500 dinar. Dan kebun ini dihadiahkan kepada pembantu beliau Syawih sebelum beliau berpindah ke desa Jusyair. Tidak lama disana, beliau lalu melanjutkan kembali perjalanannya dan akhirnya sampailah di daerah Husayyisah/Husaisah (tidak jauh dari Tarim, lebih kurang setengah marhalah). Akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di Husaisah. Semenjak beliau menetap disana, mulai terkenallah daerah tersebut. Disana beliau mulai menyebarkan-luaskan as-Sunnah.

Beliau, al-Imam Ahmad bin 'Isa al-Muhajir رضي الله عنه wafat pada 345H/956M, dan dimakamkan di Syi’b Makhdam, Husaisah, Hadramaut. Semoga Allah mengurniakan sebaik-baik balasan kepada Imam yang berjasa ini. Kerana dari beliaulah lahirnya keturunan Ba'Alawi yang sangat berjasa dalam mengembangkan Islam sehingga sampai ke Nusantara dan seterusnya mendidik umat Islam dirantau ini untuk menyintai Allah dan rasulNYA.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبدالله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عسى وأصوله وفروعهم ، أن الله يعلى درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم و يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة - الفاتحةMengenali Syaikhah Sulthonah
Seterusnya kami juga berkesempatan menziarahi makam Syaikah Sulthonah yang letaknya tidak berapa jauh dari makam Imam al-Muhajir. Siapakah Syaikhah Sulthonah ini? Haaa … kalau di kota Bashrah terkenal dengan Rabiatul Adawiyah, maka di Hadramaut terkenal dengan Syaikah Sulthonah, iaitu seorang waliAllah yang sedari kecilnya sudah menjalani kehidupan seorang shufi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad asy-Syatiri dalam kitabnya al-Adwar meyebutkan: “Dia (Syaikhah Sulthonah) mempunyai kelebihan tersendiri kerana sejak kecil sudah mulai meniti tangga dan maqamat didalam ilmu tasawuf”. Beliau mempunyai banyak karamah dan sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kami dapat menziarahi makam ini walaupun tidak dapat masuk kedalam kubah kerana berkunci. Dan Ustaz Azhar at-Tarimi pula tidak dapat menjejaki pemegang kunci kubah tersebut.

Sekelumit biografi Syaikhah Sulthonah - Beliau adalah Sulthonah binti ‘Ali az-Zabidiah iaitu dari keluarga az-Zabidi dan mereka adalah bahagian dari kabilah Bani Haritsah al-Kindiah (ada riwayat mengatakan bahwa mereka dari kabilah Bani Madzhji. Kabilah al-Kindiah ini adalah merupakan kaum badwi yang terkenal dengan senjata, kekuatan dan keberanian. Syaikhah Sulthonah dilahirkan di perkampungan al-Urro, iaitu dataran yang membentang dari sebelah timur kampung Maryamah hingga ujung Hauthoh yang sekarang dikenal dengan Hautoh Sulthonah.

Membesar didialam persekitaran badwi: Syaikhah Sulthonah tumbuh membesar dikeluarga badwi yang sehariannya akrab dengan menggembala binatang ternakan, dengan keperibadian yang kuat serta sifat-sifat lainnya yang terdapat pada diri penduduk badwi. Walaupun demikian Syaikhah Sulthonah tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, dia tenang dan lebih senang menyendiri dari keramaian teman-teman sebayanya yang bersifat kekanak-kanakan sehingga ketika usianya merangkak dewasa Syaikah Sulthonah mulai tidak menyukai tradisi kehidupan badwi yang diwarnai dengan kekerasan dan kezaliman, selain itu dia juga mulai menyelusuri jalan fitrahnya yang menuntunnya kepada iman dan membawanya kepada ketenangan jiwa. Suasana malam yang sunyi serta perkampungan yang tenang serta cerita penduduk setempat tentang para sholihin adalah hal yang sangat membantu pencarian Syaikhah Sulthonah.

Menyelusuri jalan tasawwuf: Dalam usia yang muda Syaikhah Sulthonah sudah mulai melangkahkan kaki menyelusuri jalan tasawuf, dan ia menemukan jalan kesana disetiap tempat di lembah Hadhramaut, walaupun dia dan keluarganya serta kabilahnya tinggal di perkampungan badwi al-Urro, namun perkampungannya bertuah kerana sering di kunjungi oleh para Habaib dari Tarim, Seiwun, Gurfah, Syibam dan lainya dalam rangka menyampaikan dakwah mereka. Syaikhah Sulthonah selalu mengikuti dan mendengarkan pelajaran dan nasihat dari para alim ulama yang mengunjungi perkampungannya untuk menyebarkan dakwah islamiah, hingga ketekunannya dalam mengikuti dan mendengarkan pelajaran dari para ulama serta pilihannya untuk menelusuri jalan tasawuf kemudian Syaikhah Sulthonah terkenal dikalangan penduduk setempat.

Hal tersebut semakin menakjuban kalau dilihat dari lingkungan dan tabiat masyarakat setempat, masyarakat setempat yang merupakan kabilah-kabilah badwi dikenal akan kecintaan dan penghormatan mereka pada para habaib dan ulama yang datang kekampung mereka untuk menyebarkan ilmu dan dakwah islamiyah, namun walaupun mereka menerima baik para ulama yang datang kekampungnya, bukan berarti mereka menerima dan mempunyai keinginan untuk menerima dan mengikuti ajaran tasawuf, begitupula halnya dengan kaum perempuan, mereka hanya mengenal tradisi dan kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyangnya, mereka jauh sekali dari dunia keilmuan apalagi sampai mendalami tasawuf.

Guru beliau: Adapun syaikh pertama Syaikhah Sulthonah adalah al-‘Allamah Muhammad bin Abdullah BaAbbad yang tinggal di kampung Gurfah. Dari Syaikh Muhammad bin ‘Abdullah BaAbbad inilah mulai terbukanya anugerah Allah yang berupa ilmu dan amal baik yang melalui kasab ataupun yang merupakan laduni dan wahbi. Diriwayatkan Syaikhah Sulthonah termasuk orang yang sering melihat Nabi صلى الله عليه وآله وسلم dalam mimpinya. Begitulah selanjutnya Syaikhah Sulthonah meniti tangga dan menimba tasawuf dari para masyaikh di zaman itu, hal tersebut dilakukannya dengan mendatangi rumah para masyaikh ataupun mendatangi masjid-masjid menimba ilmu dari para masyaikh yang selalu mengisi majlis ilmu dimasjid-masjid yang banyak terdapat di kota Tarim.

Kecintaannya kepada ahlul bait: Hadramuat adalah kawasan yang ramai dihuni oleh ahlul bait. Dan diantara peranan utama mereka adalah meyebarkan dakwah. Mereka akan mengunjungi perkampungan untuk menyampaikan risalah Islam dan mendidik masyarakat dengan adab Islam. Oleh itu kedudukan mereka disisi masyarakat sangat tinggi. Mereka dihormati, disanjung dan dicintai.

Hal ini juga berlaku kepada Syaikhah Sulthonah, dimana beliau sangat dekat, dan sangat menghormati dan menyintai para ulama dari kalangan ahlul bait. Oleh kerana itu Syaikhah Sulthonah sangat menyedari akan kewajiban yang ia pikul terhadap para keturunan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم tersebut, oleh kerana itu beliau berkata: Demi keagungan Dzat Allah yang disembah, kalau misalkan dagingku ini boleh bermanfaat bagimu, maka akan aku korbankan”. Beliau juga berkata: “Sesungguhnya aku melihat bahwa keluarga Ba’Alawi mempunyai kedudukan diatas manusia lainnya” [maksud beliau - para wali dan masyaikh dari Ba’Alawi mempunyai kedudukan yang lebih daripada yang lainnya].

Syaikhah Sultahonah dikurniakan usia yang panjang, maka kerana itu beliau mempunyai hubungan yang dekat dengan al-Imam al-Habib Abdurrahman as-Saqqaf (wafat 819H) bin Muhammad Maula ad-Dawilah bin ‘Ali Shohib al-Dark bin ‘Alwi al-Ghuyur bin al-Faqih al-Muqaddam Muhammad رضي الله عنهم dan anak cucunya iaitu al-Habib Abu Bakar as-Sakran bin al-Habib Abdurrahman as-Saqqaf (wafat 821H) dan al-Habib Abdullah al-Aidarus bin al-Habib Abu Bakar as-Sakran (wafat 865H)

Penghormatannya pada ahlul bait: Tentang penghormatannya kepada keturunan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dapat dilihat jelas dari apa yang dikatakan oleh Syaikhah Sulthonah: “Apabila Sayyid Abdurrahman as-Saqqaf [bin Muhammad Maula ad-Dawilah bin ‘Ali Shohib al-Dark bin ‘Alwi al-Ghuyur bin al-Faqih al-Muqaddam Muhammad] akan mengunjungi kita, maka sebelumnya kampung kita menjadi subur seakan-akan habis tersiram hujan deras, kemudian setelah itu aku mendengar suara berkata: Datang kepadamu sultan puteranya sultan”.

Begitu juga beliau akan mendapat alamat dua, tiga hari sebelum kehadiran al-Habib Abu Bakar as-Sakran bin al-Habib Abdurrahman as-Saqqaf ke kampung beliau. Syaikhah Sulthonah memberitahu kepada penduduk setempat: “Sambutlah kedatangan sultan puteranya sultan, kerana aku telah mendengar bisikan khabar gembira, memberitahu kedatangan beliau, aku juga melihat mahkota kewalian dikepala beliau …..”.

Syair: Syaikhah Sultohnah sering mengungkapkan perasaan dan gejolak jiwanya melalui syair sufi. Kebanyakan syair beliau merupakan syair mahabbah dan kerinduan beliau kepada Allah Ta’ala. Selain itu beliau terdapat juga syairnya yang berupa pujian terhadap alhul bait dan juga para guru-gurunya. Kebanyakan syair Syaikhah Sulthonah sehingga kini masih didendangkan dalam “Hadrah Syaikh as-Saqqaf” yang diasaskan oleh al-Habib Abdurrahman as-Saqqaf di Masjid as-Saqqaf, Kota Tarim.

Wafat: Syaikhah Sulthonah wafat pada tahun 843H, dan beliau dimakamkan dikampungnya yang dikenali sebagai Hauthoh Sulthonah. al-Faatihah untuk beliau.

InsyaAllah seterusnya perjalanan ke Seiwun …..

0 komen:

Related Posts with Thumbnails